Project
image image image image image image
Opdrachtgever:Waternet
Architect:Van Tilburg Ibelings Von Behr Architecten
Periode:1999 - 2003
Categorie:Kantoor
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het project betreft de nieuwbouw van het hoofdkantoor voor Waternet (voormalig Gemeentewaterleidingen in Amsterdam met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 10.200 m². Het gebouw omvat een kelderverdieping, een begane grond en twee bovengelegen verdiepingen en bestaat uit drie hoofdvleugels welke doorsneden worden door een centrale verkeerszone over de lengte-as van het gehele gebouw. In de kelder van het gebouw is een geventileerde opslag voor duurzame bedrijfsgoederen ondergebracht. Op de begane grond is tussen de eerste twee kantoorvleugels het restaurant, de corridor en de entreebalie aangebracht. Tussen de tweede en derde kantoorvleugel bevindt zich over de volledige hoogte van het gebouw de overdekte wintertuin.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan Adviseurs heeft een haalbaarheidsstudie WKO uitgevoerd.

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de complete advisering van alle technische installaties. Het kantoorgebouw en de bijbehorende installatie zijn dusdanig ontworpen dat het aspect duurzaam bouwen in de uitstraling van het gebouw naar voren komt. Het element water is hier een duidelijk aandachtspunt.

Als uitgangspunt voor de klimaatinstallaties is voor een installatiearme opzet gekozen, met een maximale flexibiliteit ten aanzien van inrichting van de kantoorvleugels zonder ingrijpende wijzigingen aan de installaties. De energiezuinige warmte- en koudeopwekking bestaat uit thermische opslag in de bodem in combinatie met warmtepompen. De kantoorvleugels in het gebouw zijn voorzien van mechanische afzuiging per kantoorstramien waarbij toevoer van de benodigde ventilatielucht wordt verzorgd middels winddrukgeregelde gevelroosters. De levering van warmte en koude in de kantoorvertrekken geschiedt middels stralingsplafonds met een mogelijkheid om deze over beperkte afstand te verplaatsen. Hierdoor is iedere gewenste indeling van de kantoorvleugels mogelijk en is de flexibiliteit ten aanzien van het plaatsen van kantoorwanden in zowel de langsrichting als de dwarsrichting gerealiseerd. Per gevelstramien van 1.800 mm en op afstanden van 4.800, 5.400 en 7.200 mm uit de gevel kunnen kantoorwanden worden geplaatst en afgescheiden ruimten worden geformeerd waarop de klimaatinstallatie op eenvoudige wijze kan worden aangepast op de lokale ventilatie-, warmte- en koelbehoefte.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Naast het ontwerp van alle technische installaties is Techniplan Adviseurs tevens ingeschakeld voor de montage-inspectie.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Waternet  
Architect: Van Tilburg Ibelings Von Behr Architecten   
Bouwmanagement: DVP Bouwprojectmanagers & Vastgoedadviseurs
Adviseur bouwfysica: DGMR 
Constructeur: Van Rossum  
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv  
Installateur: Unica (W) en Kropman (E)   
Aannemer: Jurriens Bouw