Project
image image
Opdrachtgever:G&S Vastgoed
Architect:UN Studio
Periode:2010 - 2012
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het Japanse bedrijf Astellas behoort wereldwijd tot een van de belangrijkste farmaceutische ondernemingen en is één van de koplopers op het gebied van innovatieve farmaceutische producten. In het Bio Science Park in Leiden is in 2012 hun nieuwe kantoor geopend. Een open en transparant gebouw, een inspirerende omgeving, waarin onder meer een ultramodern laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht. Het project omvat in grote lijn circa 11.200 m2 BVO kantooroppervlak, circa 5.500 m2 BVO laboratorium en ca. 3.750 m2 BVO ondergelegen parkeergarage (400 plaatsen).

Astellas had hoge ambities met haar gebouw. Zij heeft namelijk als doel om in de toekomst koploper in de markt te blijven en onderzoek en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Om de hoog-opgeleide werknemers aan zich te binden en nieuwe medewerkers aan te trekken, moest het nieuwe gebouw een inspirerende werkomgeving worden met moderne faciliteiten waarin het voor medewerkers als thuiskomen voelt en bezoekers zich welkom voelen. Qua locatie is bewust gekozen voor het Bio Science Park in Leiden, omdat deze internationaal toonaangevende campus de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap (valorisatie) bevordert op het gebied van biotechnologie.

Het gebouw is zo ontworpen dat het interactie tussen de verschillende gebruikers bevordert. Een centrale kern verbindt drie vleugels met elkaar: de entreehal, de laboratoria en een kantoortoren. De entreehal vormt een plek voor ontmoeting en ontspanning. De binnentuin vormt een centrale hub waar de kantoren en laboratoria zich omheen vormen.

Rol Techniplan Adviseurs

De te adviseren installaties en voorzieningen hebben betrekking op de gebouw gebonden werktuigkundige, sanitaire, elektrotechnische en transportinstallaties, een en ander zoals deze in het PvE voor de casco installaties zijn vastgelegd.

In het gebouw zijn de functies kantoor en laboratorium voor wat betreft de technische installaties gescheiden opgezet. Het bijzondere aan dit project zijn de wijzigingen in de behoeftes van de gebruiker, waardoor nog in de uitvoeringsfase een volledige laboratoriumverdieping gewijzigd is in een kantoorverdieping. Techniplan heeft in dit project ook tijdens de uitvoeringsfase nog mee ontworpen om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de gebruiker.

Bij het ontwerp van de gevel is veel aandacht besteed aan het maximaliseren van de daglichttoetreding rekening houdend met het minimaliseren van de warmtetoetreding door zonbelasting.

Duurzaamheid

Voor dit project gold de ambitie BREEAM Good. Deze bleek ruim haalbaar waarbij, mede op basis van voorstellen, de ambitie is bijgesteld naar BREEAM Very Good. Voor het beperken van de energievraag is in het ontwerp van de gevel samen met de architect veel aandacht besteed aan het maximaliseren van de lichttoetreding rekening houdend met het minimaliseren van de warmte-toetreding door zonbelasting. Voor de opwekking van duurzame energie is een warmte- en koudeopslagsysteem toegepast.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever:  G&S Vastgoed
Architect:  UN Studio
Bouwmanagement:  G&S Vastgoed
Adviseur bouwfysica:  DGMR
Constructeur:  Van der Vorm engineering
Adviseur installaties:  Techniplan Adviseurs
Installateur:  De Bosman Bedrijven
Aannemer:  G&S Bouw

 

Websites

http://www.gensvastgoed.nl/portfolio/astellas/