Project
image image
Opdrachtgever:ANWB
Architect:n.v.t.
Periode:2010 - 2012
Categorie:Kantoor
Type project:Renovatie

Studie

De ANWB ziet het als haar maatschappelijke opdracht om een voorbeeldfunctie te vervullen in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén van de aspecten die hieronder valt, is duurzaamheid.

Techniplan Adviseurs werd in eerste instantie ingeschakeld voor een onderzoek naar mogelijke energiebesparingen in het hoofdkantoor van de ANWB (Bouwdelen E en F: circa 3.965 m2). Er waren al een groot aantal energiebesparende maatregelen doorgevoerd, maar de ANWB had behoefte aan een overzicht van welke verbeteringen er verder nog mogelijk waren. Uit het onderzoek bleek dat de meest voor de hand liggende maatregelen al getroffen waren of al op de planning stonden, zoals het vervangen van de verlichting. Het toepassen van een duurzamere warmte/koudeopwekking bleek niet mogelijk te zijn: vanwege de locatie van de ANWB in een beschermd grondwatergebied is warmte/koudeopslag niet toegestaan. Er is wel een warmte/krachtkoppeling aanwezig.

Naar aanleiding hiervan heeft Techniplan Adviseurs vervolgens samen met de ANWB meegedaan met de pilots voor de Breeam Bestaande Bouw en Gebruik (Breeam In Use). Deze pilots dienden om de nieuwe Breeam-NL methode voor de bestaande bouw te toetsen en te verbeteren. Voor de ANWB is direct verkend welke mogelijkheden er in de toekomst zijn om het certificaat te verbeteren.

Zodra de Breeam-NL In Use methode officieel gelanceerd was, werd ook het echte Breeamtraject uitgevoerd. Techniplan Adviseurs trad hierbij op als Breeamexpert en was verantwoordelijk voor het verzamelen van het juiste bewijsmateriaal, het indienen van de bewijzen en het overleg met de auditors. In eerste instantie is dit traject voor een deel van het ANWB hoofdkantoor uitgevoerd. De ANWB bezit hiermee één van de vijf eerste Breeam-NL In Use certificaten in Nederland.

Als onderdeel van het Breeamtraject heeft Techniplan Adviseurs ook de benodigde onderliggende berekeningen uitgevoerd: EPA-label, materialenberekening volgens Greencalc en temperatuuroverschrijdingsberekeningen.

Duurzaamheid

In 2009/2012 heeft Techniplan Adviseurs onderzoek gedaan naar de toepassing van een WKO-systeem voor het gehele hoofdkantoor. Uit dit onderzoek is gebleken dat op het moment van het onderzoek een WKO-systeem economisch niet rendabel was om toe te passen in het bestaande gebouw.

In 2010/2011 heeft Techniplan Adviseurs een Greencalc+ berekening uitgevoerd voor de bouwdelen E en F van het hoofdgebouw. Op basis van onze berekening is een Greencalc+ certificaat afgegeven voor het gebouw met als resultaat een label C.

In 2010 heeft Techniplan Adviseurs het energielabel van de bouwdelen E en F berekend. De uitkomst van de oorspronkelijke berekening was een energielabel E. Op advies van Techniplan Adviseurs zijn de volgende maatregelen toegepast om het energielabel te verbeteren en is voor de bouwdelen E en F in 2011 een energielabel B afgegeven.

  • Vervangen van de bestaande beglazing voor HR++ beglazing.
  • Toepassen van daglichtdimregeling en aanwezigheidsschakeling op de verlichting.
  • Toepassen van warmteterugwinning in het bestaande ventilatiesysteem.

In 2011 heeft Techniplan Adviseurs de bewijslast voor de Breeam In Use certificering verzameld. September 2011 werd tijdens de Dutch Green Building week het certificaat uitgereikt met als score twee sterren (‘good’) voor zowel het assetdeel als het beheerdeel.

 

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever:  ANWB
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv

Nieuwsbericht

http://www.breeam.nl/mediaroom/actueel/dutch_green_building_council_reikt_eerste_breeam-nl_certificaten_voor_besta

Artikel

Interview Guido van Woerkom ANWB