Project
image image image image image image image
Opdrachtgever:Delta Projectontwikkeling bv
Architect:William McDonough + partners / Uitwerkend arch: N3O
Periode:2010 - 2017
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Met de ontwikkeling van Park 20|20 in de Haarlemmermeer is het eerste duurzame, full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland gerealiseerd. Het voorlopige plan voorziet in ca. 89.000 m² kantoor, 1.400 parkeerplaatsen en 3.700 m² facilitaire voorzieningen zoals een supermarkt, sportfaciliteiten, health center, kinderdagverblijf en diverse restaurants. Het park heeft een eigen parkmanagementorganisatie die ter plekke een optimale service en kwaliteit van de facilitaire diensten garandeert.

De inspiratie hiervoor wordt geput uit het boek ‘Cradle tot Cradle’ van William McDonough en Michael Braungart. Thema van het boek is “remaking the way we make things”, met als missie om de biotoop van de mens, duurzamer te gebruiken. Een voorbeeld van een ‘Cradle to Cradle’ product is de Nike Considered. Deze schoen is tot de laatste vezel onschadelijk voor het milieu en in zijn geheel herbruikbaar. Het Europese Hoofdkantoor van Nike in Hilversum is overigens ook van de hand van McDonough. Techniplan Adviseurs heeft ook voor dit project de installatietechniek ontworpen.

Rol Techniplan Adviseurs

In opdracht van Delta Projectontwikkeling heeft Techniplan Adviseurs een verkennend onderzoek (scan) uitgevoerd naar optimalisatie van het energie- en waterbeheer voor ‘Park 20|20’.

Daarnaast is Techniplan Adviseurs verantwoordelijk geweest voor de advisering en uitvoeringsbegeleiding van het gehele installatie-ontwerp voor de eerste 5 gebouwen die op Park 20|20 zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij om de gebouwen voor Bosch Siemens Home equipment, FOX Reizen (hoodfkantoor van het reisbureau van de ANWB), FifPro, restaurant “Groen” en het hoofdkantoor c.q. technisch informatie paviljoen van Delta Projectontwikkeling. Tevens is hierbij de integrale Parkeergarage Park 20|20 en het Energiemanagement systeem Park 20|20 Energie c.v. aan de orde geweest.

Momenteel is Techniplan Adviseurs verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp voor de nieuwbouw van het kantoor voor BlueWater en de studie naar het integreren van een gebouw met kantoor en laboratoria voor ATAL medial.

Duurzaamheid

In opdracht van Delta Projectontwikkeling heeft Techniplan Adviseurs in een vroeg stadium verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de praktische mogelijkheden om een invulling te geven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid.

Naast het feit dat de C2C filosofie als inspiratiebron voor het ontwerp van het plangebied heeft gediend, waren er tevens prestatie-eisen ten aanzien van minimale Greencalc scores gedefinieerd. Techniplan Adviseurs heeft onderzocht welke mogelijkheden het gebied biedt voor een collectieve vorm van duurzame energieopwekking en welke gebouwgebonden maatregelen het beste in aanmerking komen. Daarnaast is tevens onderzocht welke mogelijkheden het gebied biedt voor hergebruik van water en het verhogen van de ecologische meerwaarde van het project.

Naar aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies is besloten om een collectieve WKO-installatie toe te passen. Techniplan Adviseurs is nauw betrokken geweest bij de opzet van de collectieve installatie en de wijze waarop deze in de markt is gezet. In aanvulling hierop worden per gebouw aanvullende voorzieningen zoals bijvoorbeeld PV-panelen of toiletspoeling met grijswatersystemen toegepast.

Met de introductie van de methodiek BREEAM-NL is door Delta Projectontwikkeling besloten om alle gebouwen in het plangebied te laten certificeren met deze methode. Techniplan Adviseurs heeft voor het eerste gebouw op het park (Bosch Siemens Headquarters) het gehele BREEAM traject als Breeam Expert begeleid.  In 2012 is dit succesvol afgesloten met de afgifte van een ‘Good’ oplevercertificaat.

Techniplan Adviseurs is na ingebruikname van de eerste gebouwen nog steeds betrokken als adviseur om een goede en efficiënte werking van de installatie te waarborgen.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Delta Projectontwikkeling
Architect: William McDonough + partners
Adviseur bouwfysica:  DGMR
Constructeur:  Van der Vorm
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Aannemer: IBB Kondor
Installateurs: EnergieTechniek / Installatie Techniek Raalte / HOMIJ Amsterdam

Website:  http://www.park2020.com/