Project
image image image image image
Opdrachtgever:Hogeschool Rotterdam
Architect:Abacus Rotterdam
Periode:2011 - 2012
Categorie:Onderwijs

Algemene projectpagina

De Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar 25.000 studenten aan hun carrière werken. De Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor haar opleidingen.

Het project betreft de herinrichting van het gebouw Wijnhaven 99 -101 te Rotterdam, circa 3.500 m² bruto gebouwoppervlak. De beoogde indeling van het gebouw omvat een kelder, een souterrain met 15 parkeerplaatsen, de begane grond met receptie en restaurant en een vijftal verdiepingen met onderwijsruimten en docentenkamers.

Het gebouw wordt door de Hogeschool Rotterdam gehuurd. De opleiding Communicatie Media & Informatietechnologie is hierin gehuisvest. Het gebouw is hiertoe opnieuw ingericht, waarbij een onderwijsomgeving met leslokalen en open studieplekken is gecreëerd. Tijdens de herinrichting zijn diverse bouwkundige aanpassingen doorgevoerd en de gebouwinstallaties volledig nieuw aangebracht.

Rol van Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Vanwege de korte tijdspanne tussen start ontwerp en ingebruikname is niet gekozen voor een duurzaamheidstudie. Daarnaast wordt het gebouw in eerste instantie voor een korte periode gehuurd. Prioriteit was het vervangen van de afgeschreven gebouwinstallaties. De nieuwe installaties zijn op de thans geldende ontwerpuitgangspunten voor onderwijs ontworpen.

Wel zijn enkele aspecten van duurzaamheid toegepast zoals gebruik van stadsverwarming, aanwezigheiddetectie en daglichtregeling voor verlichting en CO2 regeling voor het ventilatiesysteem. Tevens is toerenregeling toegepast voor pompen en ventilatoren.

Ontwerp & Calculatie

In opdracht van de Hogeschool Rotterdam afdeling vastgoed heeft Techniplan Adviseurs voor het bestaande gebouw aan de Wijnhaven te Rotterdam nieuwe gebouwinstallaties ontworpen op basis voor het gebruik als onderwijsfunctie. Vanwege veranderde interne belastingen door computergebruik en hoge wisselende persoonbezetting is gekozen voor een VAV inductiesysteem met betrekking tot het ventilatiesysteem en naregeling per ruimte voor warmte en koude. De benodigde warmte wordt geleverd door een aansluiting op stadsverwarming (SW). De benodigde koude wordt opgewekt door een compressorkoelmachine (CKM). De parkeerlaag op kelderniveau is voorzien van een separaat mechanisch afzuigsysteem.

Door het hogere benodigde elektrische vermogen is in het gebouw een trafo opgesteld. Vanaf de nieuwe hoofdverdeler opgesteld in de kelder wordt de elektriciteit verdeeld middels een onderverdeelinrichting per verdieping. De onderwijsruimten zijn voorzien van extra wandcontactdozen (WCD’s) en data aansluitpunten voor het gebruik van computerapparatuur. Ten behoeve van het beperken van de warmtebelasting is het gebouw voorzien elektrische buitenzonwering. De verlichting is gebaseerd op HF verlichtingsysteem met toepassing van daglichtregeling en worden gestuurd door middel van aanwezigheidsdetectie.

Het gebouw heeft een restauratievoorziening met een beperkte keukeninrichting.

Realisatie / Montage-inspectie

Prioriteit tijdens de realisatie was de opleveringsdatum. Uitgangspunt was dat bij de start van het nieuwe schooljaar de inrichting diende te zijn afgerond. Voorwaarde is dan dat de uitvoerende partijen in hoge mate van samenwerking de korte doorlooptijd zo effectief mogelijk benutten. Door korte lijnen tussen installateur, opdrachtgever en Techniplan Adviseurs zijn vragen van uitvoerende partijen door snelle interacties adequaat beantwoord.

Risico in tijd was het afgeven van een asbestvrij verklaring. Het aanwezige asbest diende voor de start van de opbouwfase te zijn verwijderd.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Architect: Abacus Rotterdam
Constructeur: Imd
Adviseur installaties: Techniplan
Installateur: Alewijnse (elektrische installaties); A. de Jong (werktuigkundige installatie)
Aannemer: Schouten