Project
image image image image
Opdrachtgever:Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Architect:Architektenkombinatie (middenstrip) en Marge architecten (onderzeebootloodsen)
Periode:2013 - 2015
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectinfo

Het project omvat de herontwikkeling van het voormalige RDM terrein (Rotterdamse Droogdok Maatschappij) in de Rotterdamse haven. De herontwikkeling wordt gefaciliteerd door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en middels een Europese aanbesteding is Techniplan Adviseurs aangesteld als installatie-adviseur.

Het totale RDM terrein omvat ca. 95.000 m² loodsruimte en ca. 15.000 m² kantoorfunctie welke zijn verdeeld over verschillende objecten.  De gebouwen welke onder de opdracht van Techniplan Adviseurs vallen omvatten:

  • Onderzeebootloodsen, ca. 7.400 m²
  • Grofsmederij, ca. 15.000 m²
  • Middenstrip, ca. 5.000 m²
  • Innovation Dock, ca. 2.600 m²
  • Scheepsbouwloods, ca. 14.060 m²

Het plan en de verschillende gebouwen voorzien in meerdere functies, waaronder creatieve industrie, maritieme industrie, educatie en kantoren. Doel van de herontwikkeling is het aantrekken van hoogwaardige activiteiten en het terugbrengen en behouden van de monumentale en authentieke uitstraling.

Bij het ontwerp zal rekening moeten worden gehouden met de verschillende gebruiksdoeleinden van de gebouwen en de vele aanwezige hoge ruimten. Ook  de inpasbaarheid van de installaties in de bestaande context en het verkrijgen van het gewenste comfortniveau in de loodsen vragen aandacht.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & innovatie

Onderdeel van de aangeboden werkzaamheden is het uitvoeren van verschillende duurzaamheidstudies, waarvan er al enkele zijn uitgevoerd, waaronder de haalbaarheid van inpassing PV-cellen op diverse daken.

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor het ontwerp van alle technische gebouwgebonden installaties, de installaties voor opwekking van warmte en koude en als afgeleide daarvan ook diverse studies op het gebied van comfort, duurzaamheid en milieu. Van belang is hierbij het intact houden van de uitstraling en herkenbaarheid van de verschillende gebouwen en het verhogen van het aanwezig comfortniveau.

De  advieswerkzaamheden  variëren van werkzaamheden in de haalbaarheidsfase tot uitvoeringsbegeleiding en behelzen hierbij o.a.:

  • Het ontwerpen van het project in samenwerking met de overige ontwerpteampartners en de opdrachtgever;
  • Het opstellen van het Programma van Eisen, VO, DO en Bestek;
  • Het verzorgen van de prijsaanvraag.

Realisatie & Exploitatie

Tijden de realisatiefase zal Techniplan Adviseurs de uitvoeringsbegeleiding doen.

Duurzaamheid

Techniplan Adviseurs heeft verschillende duurzaamheidstudies uitgevoerd om invulling te geven aan de duurzame ambitie van het gebied. Er is o.a. gekeken naar de mogelijkheden van duurzame warmte- en koudeopwekking, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het in het gebied alom aanwezige Maaswater.

Hiernaast is er ook een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het toepassen van PV-panelen, welke ook daadwerkelijk op het terrein zullen worden gerealiseerd .

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Architect: Architektenkombinatie (middenstrip) en Marge architecten (onderzeebootloodsen)
Bouwmanagement: ABT
Adviseur brandveiligheid: EFPC
Adviseur bouwfysica: ABT
Constructeur: IMd raadgevende ingenieurs (middenstrip) en Bartels (onderzeebootloods)
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: nader te bepalen
Aannemer: nader te bepalen

Websites

http://www.rdmcampus.nl/