Project
image image image image image image image image
Opdrachtgever:Heijmans Vastgoed B.V.
Architect:MEI Architecten en Stedenbouwers
Periode:2013 - 2016
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectinfo

Het project betreft het herontwikkelen van de kleinste Fenixloods gelegen tussen de Rijnhaven, Rijnhavenbrug en de Veerlaan. De bestaande loods wordt heringericht en deels gesloopt. In de bestaande loods zijn commerciële ruimten gerealiseerd. Een deel zal worden gebruikt voor de huisvesting van Codarts en Conny Janssen Danst. Tevens zijn een aantal kadewoningen, toegankelijk vanaf de begane grond, opgenomen in de bestaande loods.

In het gesloopte deel is vanaf de begane grond tot de 4e verdieping een parkeergarage gerealiseerd. In de kelder zijn bergingen en een fietsenstalling ten behoeve van de appartementen gerealiseerd.

Boven de Fenixloods is een nieuwe constructie gevormd  wat een appartementencomplex vormt dat bestaat uit een hoog- en laagbouwvolume. Tussen de Fenixloods en het appartementencomplex is de tussenlaag ingericht met appartementen  en een klein deel kantoorruimten (incisielaag). Via deze incisielaag zal het ondermeer mogelijk zijn de appartementen in de bovenbouw van  nutsaansluitingen te voorzien.

Voor de appartementen geldt dat de toekomstige bewoner de keuze heeft voor wat betreft de grootte van het te kopen appartement. Tijdens verkoop van de appartementen moet het voor de toekomstige bewoner mogelijk zijn het appartement (minimaal 4,30 m breed) met een breedtemaat van 2,15 m te verbreden of een verdieping te verhogen. De totale omvang van het project betreft ca. 6.500 m² commercieel, cultureel en culinair programma,  ca. 9.000m² openbaar parkeren,  ca. 20.000 m² loft appartementen (180/230 stuks).

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de complete advisering van alle technische installaties, inclusief bouwfysica. Daarnaast hebben wij de opdrachtgever begeleid bij het inkopen van een centrale energievoorziening voor warmte en koude. Uiteindelijk is een overeenkomst gesloten met Eneco, die warmte en koude zal gaan voorzien door middel van warmte en koudeopwekking via een bronnensysteem en stadsverwarming.

Ontwerp & Calculatie

Vanaf de VO-fase tot de DO-fase heeft Techniplan Adviseurs invulling gegeven aan het installatietechnische ontwerp van de gebouwgebonden installaties. Ook heeft Techniplan advieswerkzaamheden op het gebied van bouwfysica verricht, waarbij de expertise van LBP Sight is ingehuurd.

Vanaf de DO-fase is de hoofdstructuur van het installatietechnisch ontwerp in een 3D-model (BIM Revit) vervaardigd. Dit in nauwe samenwerking met de architect en constructeur.

Het bijzondere aan het project is dat in de ontwerpfase rekening is gehouden met een hoge indelingsflexibiliteit van de appartementen. Tot vlak voor de realisatie bestond de mogelijkheid de grootte en hoogte van het appartement te kunnen aanpassen, zonder dat dit verstrekkende gevolgen voor het bouwkundige en installatietechnische ontwerp had. Dit heeft geresulteerd in een schachtprojectie om de 8,6 meter, waar één of twee appartementen op kunnen worden aangesloten (afhankelijk van de indeling). Tevens is de stijgschacht losgehaald van de meterkast, zodat afhankelijk van de indeling wel of geen meterkast wordt geplaatst. De tussenlaag (incisielaag) is de verbinding tussen de hoog- en de laagbouw, niet alleen bouwkundig maar ook installatietechnisch. Vanuit hier wordt rondom de galerij een nutstracé aangelegd, waar vanuit de stijgschachten en meterkasten in hoogbouw worden ontsloten.

De appartementen worden voorzien van mechanische balansventilatie met warmteterugwinning. Aan de binnentuin op de incisielaag wordt de verse lucht aangezogen voor de appartementen. Op het dak wordt de afblaas van de appartementen voorzien.
Techniplan Adviseurs heeft  een TOB-studie van de appartementen uitgevoerd, waarbij de bouwkundige en installatie-uitgangspunten zijn getoetst in een simulatieprogramma. Hiermee zijn de uiteindelijke oppervlakten en specificaties van het glas bepaald. Op de penthouse verdiepingen, waar volglas gevels aanwezig zijn, is zonwering toegepast.

Techniplan Adviseurs heeft voor ieder type appartement de installaties op verkooptekeningen verwerkt. De commerciële ruimten worden uitgevoerd als casco-units, waarbij de installaties in de winkelunits door of vanwege de huurder worden geleverd. Vanuit de basis is er voorzien in aanzuig- en afblaasroosters, invoervoorzieningen ten behoeve van nutspartijen en een vuilwateraansluiting. Tevens worden de commerciële ruimten voorzien van sprinklerinstallatie (nat systeem).

De parkeergarage betreft een “halfopen” parkeergarage. Dit houdt in dat primair de ventilatie door middel van bouwkundige openingen worden verzorgd. Ondanks dat op gelijkwaardigheid is aangetoond dat aan de eisen voor  open parkeerkelders wordt voldaan,
wordt een ondersteunende mechanische ventilatie op basis van inductieventilatoren aanbracht. Tevens wordt de parkeergarage voorzien van een sprinklerinstallatie (droogsysteem).

Realisatie & Exploitatie

Het project is momenteel nog niet in uitvoering.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever:  Heijmans Vastgoed B.V., regio West
Architect: MEI Architecten en Stedenbouwers
Adviseur bouwfysica:  Techniplan Adviseurs / LBP Sight
Constructeur:  ABT bv
Adviseur installaties:  Techniplan Adviseurs bv
Aannemer:  Heijmans Woningbouw West

Websites

http://www.fenixlofts.nl/
https://nl-nl.facebook.com/Fenixlofts
http://www.kunjijdekaapaan.nl/woonproject/fenixloodsen/
https://www.youtube.com/watch?v=LoH85E492vU