Project
image image image
Opdrachtgever:Bouwinvest Development B.V.
Periode:2015 - heden
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectpagina

Het project is gelegen aan het Stadionplein te Amsterdam en omvatte in grote lijn het herontwikkelen en renoveren van de 2 monumentale Citroëngebouwen, ooit ontworpen door de architect Jan Wils.
Het Noordgebouw heeft een totale omvang van ca.15.500 m2 BVO en het Zuidgebouw een totale omvang van ca. 9.700 m2 BVO. Beide gebouwen zijn voorzien van een mixed use programma op de begane grond en een kantoorprogramma op de verdiepingen. Voor beide gebouwen zijn in de VO-fase onderzocht of de gebouwen zouden worden opgetopt waarbij op de dakvlakken een volume werd toegevoegd. Tot slot is in het Noordgebouw een parkeergarage in de kelder gerealiseerd en is in de VO-fase voor het Zuidgebouw onderzocht of een inpandig parkeerprogramma kon worden gerealiseerd op kelderniveau.

Tijdens de planfase werden de monumentale gebouwen tijdelijk ingevuld met initiatieven die aantrekkelijk zijn voor de stad Amsterdam en de buurt. De keuze is gevallen op een mix van horeca, kunst, sport en cultuur. Bouwinvest werkte hiervoor samen met ontwikkelaar Peak Development, zij sloten namens het Office Fund de overeenkomsten. In het deel van het Noordgebouw- de voormalige showroom – is inmiddels Kunsthal Citroën gevestigd, een initiatief van Wim van Krimpen, voormalig directeur van onder andere de Kunsthal in Rotterdam. Ook heeft restaurant Baut op de begane grond van het Zuidgebouw zijn intrek genomen en traint atletiekvereniging Phanos tijdelijk in de kelder van het Noordgebouw.

Rol Techniplan Adviseurs

Techniplan Adviseurs was ingeschakeld voor de advisering van alle technische installaties en het duurzaamheidsadvies. Het duurzaamheidsadvies beperkte zich vooralsnog tot het onderzoek naar energiebesparing en een haalbaarheidstoets van WKO in de VO-fase. Via een energiescan definiërden wij een aantal alternatieve energieconcepten als keuzeoptie. Bij het definiëren van de alternatieve gebouwconcepten werd de methodiek “trias energetica” gehanteerd. Hierbij werden eerst maatregelen gezocht ter beperking van het eindverbruik van energie (de vraag). Vervolgens werd prioriteit gegeven aan maatregelen voor duurzame opwekking van energie.

Door vroegtijdig onderzoek en keuzebepaling in de VO-fase, kon de detaillering en ontwerpvastlegging van het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen meest kosteneffectief worden meegenomen in ontwerp en aanbesteding.

De aard en de omvang van de te adviseren technische basisinstallaties omvatte in grote lijn de gebouwgebonden installaties voor warmte- en koudeopwekking, binnenklimaat, elektrotechniek, sanitair, sprinkler (indien vereist) en de transportinstallaties (liften en gevelreiniging).

De engineering van de installaties werd geheel in BIM-3D uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij was dat als platform werd gewerkt in Revit en dat de installaties in de besteksfase werden uitgewerkt tot LOD 300.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Bouwinvest
Projectontwikkelaar: PEAK
Architect Noord: Rijnboutt
Architect Zuid: Bierman Henkert
Adviseur Brandveiligheid/Bouwfysica/Akoestiek/Breeam: LBP Sight
Constructeur: Van Rossum
Adviseur Installaties/Duurzaamheid: Techniplan Adviseurs