Project
image image
Opdrachtgever:Bajes Kwartier CV
Architect:OMA Architects
Periode:2018 - heden
Categorie:Wonen
Type project:Herontwikkeling Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het voormalige gevangeniscomplex is gekocht van de Nederlandse Staat en wordt herontwikkeld deze tot een nieuwe stadswijk ‘Bajes Kwartier’ volgens een masterplanontwerp van architectenbureau OMA uit Rotterdam. Vijf bestaande gevangenistorens worden gesloopt, één wordt getransformeerd tot ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw. In ‘Bajes Kwartier’ komen ongeveer 1.350 woningen, zowel koop als huur. Deze zijn verdeeld over Aegon Cluster, Centraal Cluster en Amsterkwartier.

Het is de ambitie voor het Bajeskwartier om een gezond en duurzaam gebied te worden waarbij de gebouwen en openbare ruimten energieneutraal worden. Hiernaast komt er ruimte voor de meest vooruitstrevende partijen op het gebied van duurzaamheid en de stad van de toekomst. Bajes Kwartier wil zo een proeftuin zijn voor nieuwe vormen van energieopwekking, circulair materiaalgebruik, klimaatneutraal bouwen en Healthy Urban Living.

Alle energie in de gebouwen gaat lokaal en hernieuwbaar opgewekt worden, vooral door gebruik te maken van zonnepanelen en windenergie. De opgewekte energie gaat met een Smart grid over de plekken waar een energievraag is in de wijk, zoals de gebouwen en de elektrische auto’s. Bajes Kwartier wordt daarnaast gasloos ontwikkeld door middel van een thermisch grid. De ondergrondse gangen van de oude bajes gaan worden gebruikt om in het hele gebied een duurzaam warmtenet op bodemenergie aan te leggen, waarmee warmte en koude tussen de gebouwen wordt uitgewisseld. Daarnaast is de ambitie om 98% van al het materiaal van de oude gevangenis te herbruiken, binnen of buiten Bajes Kwartier. Zo wordt ‘sloopafval’ de grondstof voor de nieuwe wijk.

Het Bajes Kwartier wordt ook ‘klimaat adaptief’ ontwikkeld. Oftewel: de nieuwe wijk is straks ingericht om met periodes van grote hitte en hevige regenval om te kunnen gaan. Goede isolatie, duurzame koeling, groene daken en vele tuinen en het opvangen van regenwater moeten hiervoor zorgen.

Rol Techniplan Adviseurs

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld door de projectorganisatie Bajes Kwartier CV als adviseur installatietechniek bij een team-aanpak met de volgende onderdelen:

  • Team 1: kantoortoren B en woontorens C, E en H door OMA Architects
  • Team 2: woontorens D, F en G door drie architecten (koopwoningen en huurwoningen);
  • Team 3: woontorens J, K, L en M door twee architecten (koopwoningen);
  • Team 4: ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 500 plekken.

Het advies omvat alle gebouwgebonden installaties voor binnenklimaat, elektrotechniek, sanitair en de transportinstallaties (liften). Per functie en gebouw worden in overleg met de opdrachtgever, architect en nevenadviseurs, gangbare geïntegreerde installatiemodellen ontwikkeld en ontworpen waarbij een optimaal ambitieniveau wordt nagestreefd ten aanzien van functionaliteit, flexibiliteit, bouwkundig concept, gebruikscomfort, ruimteklimaat, duurzaamheid en energieverbruik binnen de beschikbare financiële kaders.

In een eerdere opdracht van AM (een van de participanten in Bajes Kwartier Ontwikkeling bv) hebben wij advies gegeven voor het tijdelijk beheer van de installaties en energievoorziening van de gebouwen in de tussenliggende fase (tot het moment van sloop).

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Bajeskwartier Ontwikkeling CV (samenwerking AM Development en Alliantie)
Architect overall: OMA Architects
Uitwerkend architecten: Fabrications, Civic, Barcode, Athelier Kempethill, Arons en Gelauff, MH1
Bouwmanagement: AM Development
Adviseur bouwfysica: DGMR
Constructeurs: BAM Advies en engineering en ABT
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs
Kostendeskundige: Skaal en Techniplan Adviseurs
Aannemer: BAM

Website
https://www.bajeskwartier.com/