Project
image image
Opdrachtgever:Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Architect:Groosman Partners architecten
Periode:2013 - 2016
Type project:Herontwikkeling

Algemene projectinfo

Voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Generaal de Bonskazerne tot asielzoekerscentrum zijn 7 duurzame woongebouwen gerealiseerd.

Gebouw F, dat deel uitmaakt van het oude kazernecomplex en een rijksmonument betreft, wordt getransformeerd tot dienstengebouw.

Het project bestaat in grote lijnen uit:

Appartementen
Zeven woonblokken, met in totaal 76 appartementen.

Trigiongebouw
Toegang- en beveiliging, voorzien van wachtruimte, een balie en EHBO post.

Gebouw F
Bestaand gebouw waar o.a. leslokalen, doktersposten, kantoorruimten, kinderspeelzaal, spreek- en vergaderruimten worden gesitueerd.

Rol Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Vanaf de VO-fase tot de bestekfase heeft Techniplan Adviseurs invulling gegeven aan het installatietechnische ontwerp van de gebouwgebonden installaties. Ook heeft Techniplan Adviseurs in samenwerking met Stijlgroep advieswerkzaamheden betreffende de terreinindeling/inrichting verricht.

Vanaf de bestekfase is de hoofdstructuur van het installatietechnisch ontwerp in een 3D-model (BIM Revit) vervaardigd. Dit in nauwe samenwerking met de architect en constructeur. Het bijzondere aan het project is dat de gebouwen, ontworpen voor de doelgroep, eenvoudig zijn te transformeren tot een nieuwe functie, zoals bijvoorbeeld kantoor of luxe appartementen.

De appartementen worden voorzien van mechanische balansventilatie met warmteterugwinning. Voor de schone luchttoevoer en -afblaas worden gecombineerde dakkappen toegepast. Ieder appartement heeft zijn eigen installatie voor warmteopwekking, bestaande uit een HR-107 combi-gaswandketel.

Gebouw F, dat deel uitmaakt van het oude kazernecomplex, wordt getransformeerd tot dienstengebouw. Ondanks het voorzien van een compleet nieuwe installatie die aan de huidige standaard voldoet, blijft het monumentale karakter van het pand behouden. Warmte en koude worden door middel van cv-ketels (HR-107) en een luchtgekoelde warmtepomp voorzien. Deze worden beide buiten het gebouw opgesteld. Het ventilatiesysteem bestaat uit een drietal luchtbehandelingskasten, voorzien van hoog rendement warmteterugwinning met behulp van een kruisstroomwisselaar. De LBK’s zijn opgesteld op de zolderverdieping van het gebouw.

Om de monumentale uitstraling van het pand te behouden worden dakkappen in verzonken uitvoering in het schuine pannendak opgenomen. De verblijfsruimten worden geklimatiseerd door middel van ventilatorconvectoren aangesloten op het primaire ventilatiesysteem. In het project wordt voornamelijk LED-verlichting toegepast, waarbij in een aantal gevallen een vandaalbestendige uitvoering.

Op specifieke aanvraag van de opdrachtgever wordt het gehele project aangesloten op een centraal Gebouwbeheersysteem (GBS), waar tevens energiemonitoring aan is toegevoegd. De veiligheid wordt gegarandeerd door een automatische brandmeldinstallatie met geïntegreerde ontruiming met gesproken woord (4 talen), CCTV bewaking, terreinverlichting en toegangscontrole.

Realisatie & Exploitatie

Het project begint zich momenteel in de bouwvoorbereidingsfase. Techniplan Adviseurs heeft opdracht voor de uitvoeringsbegeleiding en oplevering tijdens de realisatiefase.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te Rijswijk
Architect: Groosman Partners architecten te Rotterdam
Adviseur brandveiligheid: Peutz BV te Zoetermeer
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs te Rotterdam
Adviseur landschapsinrichting: Stijlgroep te Rotterdam
Adviseur sloopwerkzaamheden: Alphaplan te Alphen aan den Rijn
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv te Rotterdam
Aannemer: Klaassen Bouwmaatschappij Arnhem B.V. te Arnhem
Installateur:Tibo-Veen installatietechniek te Veen

Websites

https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties/Grave

http://www.groosman.com/project/asielzoekerscentrum

http://www.grave.nl/internet/utiliteitsbouw_238/item/nieuwbouw-azc-en-herontwikkeling-bestaande-locatie_30261.html