Project
image image image image image image
Opdrachtgever:ING Real Estate Investment Management
Architect:Cie, Architecture & Planning
Periode:2010 - 2011
Categorie:Kantoor
Type project:Renovatie

Algemene projectinfo

Het kantoorgebouw de ‘De Groene Toren’ te Den Haag omvat circa 35.000 m2 bruto gebouwoppervlak. Het gebouw was verhuurd aan TNT, die de huurafspraken wenste te verlengen. Een voorwaarde bij deze verlenging was dat het gebouw geschikt moest worden gemaakt voor een groter aantal personen volgens het concept ‘Het Nieuwe Werken’. Het gebouw is daartoe opnieuw ingericht, waarbij een meer open kantooromgeving is gecreëerd. Tijdens de herinrichting is de populatie vergroot van 800 naar 1400 personen. Een tweede voorwaarde voor verlenging van het huurcontract was een energiezuiniger exploitatie. Gestreefd werd naar een energielabel B, terwijl het oorspronkelijke energielabel F was. De diverse bouwkundige en installatietechnische aanpassingen en de aanpassingen van de transportinstallaties zijn hierop ingesteld.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Door Techniplan Adviseurs is een EPA-onderzoek uitgevoerd. Ambitie was label C en na oplevering bleek dit label B.

Ontwerp & Calculatie

In opdracht van CBRE Global Investors heeft Techniplan Adviseurs voor de opwaardering van de gebouwinstallaties de status van de gebouwinstallaties onderzocht en beoordeeld op zijn werking bij veranderende uitgangspunten. (hogere bezetting, duurzaamhedsambitie).

Verder is Techniplan Adviseurs ingeschakeld voor de planvoorbereiding, besteksuitwerking, begeleiding van de aanbesteding, controle van het uitvoeringsgereed ontwerp, begeleiding van de realisatie en oplevering en bewaking van de installatiekosten.

Daarnaast zijn er maatregelen onderzocht met betrekking tot warmteterugwinning uit ventilatielucht door middel van een warmtewiel, het verwijderen van de adiabatische luchtbevochtiging en de toepassing van hoog rendement ketels. Op vertrekniveau is gekozen voor het toepassen van energiezuinige TL-verlichting. Daarnaast wordt voor het gehele gebouw een Energie Management Systeem toegepast.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Reguliere uitvoeringsbegeleiding en begeleiding van de oplevering.

Duurzaamheid

Als onderdeel van de duurzaamheidstrategie zijn de volgende energiebesparende maatregelen meegenomen in de renovatie:

  • warmteterugwinning in de centrale luchtbehandelinginstallaties.
  • vervangen van de centrale cv-ketel door warmtepompen en HR-107 cv-ketels voor pieklast en back-up.
  • energiezuinige verlichting met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.
  • buiten bedrijf stellen van de adiabatische bevochtiging.

De hiervoor genoemde punten waren voldoende om de voor aanvang van de renovatie berekende energieklasse G te verbeteren naar een energieklasse B. Een haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat het toepassen van deze maatregelen binnen de looptijd van het verlengde huurcontract zijn terug te verdienen. De CO2-uitstoot van het gebouw is met deze maatregelen met circa 760 ton/jaar gereduceerd. Dit is een reductie van 32 procent ten opzichte van de situatie voor renovatie. PostNL heeft besloten om het energieverbruik te monitoren. De informatie uit deze systemen is niet alleen voor de ‘deskundige’ bedoeld, maar moet ook als middel worden ingezet om de eigen medewerkers te motiveren. Hiertoe zullen jaartrends van verbruiken worden weergegeven in de centrale entreehal.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: ING Real Estate Investment Management
Architect: Cie, Architecture en Planning
Bouwmanagement: Nebest
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur E: Steegman Installatietechniek
Installateur W: Verkaart Groep
Aannemer: BAM Habo