Project
image image
Opdrachtgever:Gemeente Groningen
Architect:n.v.t.
Periode:2010 - 2016
Categorie:Gebied

Algemene projectinfo

Het Europapark bestaat uit vier “kwadranten” (deelgebieden), met een diversiteit aan functies, onder andere: wonen, utiliteit, retail, sport en onderwijs. De totale omvang van bestaande bouw en verwachte nieuwbouw beslaat zo’n 250.000 m². De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn en dit geldt dus ook voor het Europapark.

In 2009 is door Techniplan Adviseurs een Energie- & Waterscan uitgevoerd voor het Helperpark (1 van de vier kwadranten). Het Helperpark beslaat een ontwikkeling van circa 105.000 m2, waarvan circa 37.000 m2 grondgebonden woningen en appartementen. In de energie- en waterscan is onderzoek uitgevoerd, naar duurzame maatregelen en opwekkingsvormen om voor de ambitie van energieneutraliteit te bepalen of deze vanuit een technisch en economisch standpunt haalbaar zijn.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de toepassing van Warmte- & Koudeopslag een goede stap zou zijn in het behalen van de ambitie van energieneutraliteit, welke tevens technisch en economisch haalbaar is. De gemeente Groningen heeft vervolgens de wens uitgesproken om een dergelijke techniek voor het gehele Europapark toe te passen.

Om dit technisch en financieel mogelijk te maken heeft Techniplan Adviseurs in 2011 een Masterplan WKO opgesteld voor het Europapark. Vanaf 2012 wordt er door de gemeente Groningen in samen werking met Techniplan Adviseurs en anderen partijen hard gewerkt aan de realisatie van de plannen voor een collectief WKO net op het Europapark.

Energie- en Waterscan

Techniplan Adviseurs heeft voor het Helperpark een energie- en waterscan uitgevoerd, waarin onderzocht is welke duurzame maatregelen er vanuit een technisch en economisch standpunt haalbaar zijn. Het onderzoek is opgezet volgens het Trias Energetica en Trias Aqua Logica principe waarbij onderzocht is hoe men het gebruik van energie en water kan inperken, vervolgens hoe dit verder duurzaam is op te wekken en als laatste hoe men conventionele technieken zo goed mogelijk kan inzetten.

Er is onderzoek gedaan naar het EPC/economisch effect van gebouwgebonden maatregelen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van duurzame warmte- en koudeopwekking door middel van thermische energieopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen, hierbij is tevens gekeken naar het potentiaal van het oppervlaktewater dat door het gebied heen stroomt. Ook is de economische haalbaarheid van zonne- en windenergie onderzocht.

Voor waterbesparing is gekeken naar infiltratiemogelijkheden in de bodem en het gebruik van oppervlaktewater en hemelwater voor grijswater toepassingen.

Het onderzoek heeft de insteek om de economische en technische haalbaarheid van de duurzaamheidsambitie van de gemeente Groningen te toetsen, waarbij conclusies getrokken zijn met een hoog duurzaamheidsresultaat met een goede economische haalbaarheid.

Studie - Masterplan

In 2011 is Techniplan Adviseurs bezig met een vervolg op het energie- en waterscanonderzoek, waarin de warmte/koudevoorziening verder wordt uitgewerkt in een masterplan. Dit masterplan dient als raamwerk voor de verdere ontwikkeling en als basis in de afspraken tussen de ontwikkelaars en de gemeente.

Uit een eerste scan werd namelijk duidelijk dat het lukraak prikken van bronsystemen niet voldoende capaciteitsmogelijkheden biedt voor alle gebruikers in het Europapark. Het Masterplan moet er voor zorg dragen dat alle gebruikers van het Europapark een duurzame installatie op basis van WKO kunnen toepassen voor hun nieuwe of bestaande gebouw.

Vanwege de fasering in het project en de onzekerheid in de te bouwen volumes wordt het systeem modulair opgezet om zoveel mogelijk de bouwplanning te kunnen volgen en een haalbare financiële business case te behouden.

Momenteel is de gemeente Groningen in overleg met meerdere belanghebbende in het gebied om aansluiting op het collectieve WKO-systeem mogelijk te maken en hebben reeds bestaande WKO-systeem interesse getoond om onderdeel te worden van het collectieve systeem. De belangstelling is groot en dit biedt perspectief voor toekomstige ontwikkelingen op het Europapark.

Duurzaamheid

Ambitie tot energieneutraliteit (EPC = 0) voor het gehele gebied in 2035, nu mee gestart voor alle nieuwe ontwikkelingen.

Collectieve WKO-systeem om duurzaamheid voor iedereen in het gebied beschikbaar te stellen.

 

 

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Architect: Verscheidene (alle nieuwbouw projecten hebben een andere architect)
Bouwmanagement: zie hierboven
Adviseur bouwfysica: zie hierboven
Constructeur: zie hierboven
Adviseur installaties: zie hierboven
Installateur: zie hierboven
Aannemer: zie hierboven

Websites

gemeente.groningen.nl/europark