Project
image image image image image
Opdrachtgever:ING Real Estate Development
Architect:Delugan Meissl Associated Architects
Periode:2005 - 2012
Categorie:Bijeenkomst
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het nieuwe Filmmuseum in Amsterdam (Eye Film Institute), gesitueerd op een markante plek aan het IJ, is een uniek project, waarbij vooraf hoge ambities zijn gesteld die zich uiten in de schitterende architectuur, de interessante programmering, spraakmakende tentoonstellingen en publieksgerichte activiteiten. Het Filmmuseum kent een combinatie van verschillende functies waaronder 4 bioscoopzalen van verschillende grootte (300, 130 (2x) en 67 plaatsen), een moderne tentoonstellingsruimte van ca. 1.200 m², met stringente eisen aan de luchtconditie, een up-to-date studiecentrum, horeca, kantoren, een aantrekkelijke museumwinkel en de grootste filmbibliotheek van Nederland. De totale projectomvang is ca. 8.000 m². Het architectonisch ontwerp is een sculptuur waardoor traditionele gebouwvormen en installatieconcepten niet van toepassing zijn. Dit vraagt van de ontwerper een groot creatief vermogen en maximale inspanning om te komen tot een rendabel, effectief en gebruiksvriendelijk gebouw.

Techniplan Adviseurs is door ING Real Estate Development ingeschakeld voor het ontwerp van het totale installatieconcept, mede op basis van de (toen al) aanwezige ervaring met 3D-ontwerpen.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

In de conceptuele fase van het ontwerp zijn, in nauw overleg met de architect, de constructeur en de bouwfysisch adviseur, diverse onderzoeken uitgevoerd teneinde een maximale integratie van de technische installaties mogelijk te maken, en een goede afstemming tussen de verwachtingen en de (financiële) mogelijkheden. Zo zijn voor iedere gebruiksfunctie de meest geëigende klimaatsystemen vergeleken op het gebied van comfort, akoestiek, investeringskosten, duurzaamheid, ruimtebeslag, flexibiliteit, regelbaarheid, exploitatiekosten en dergelijke. Op basis van die vergelijking zijn ook verschillende installatiesystemen gekozen, onder andere All-Air voor de grote ruimten, betonkernactivering met Hollandse klimaatgevel in een deel van de kantoren met volglasgevel en beperkte verdiepingshoogte, en inductie- en fancoilsystemen in diverse andere ruimten.

Als algemeen aandachtspunt in het gehele project gold de architectonische inpassing van de installaties. Meest uitdagende item daarbij was het dak dat ook gelijk de gevel is: De architect wenste dat hier geen installaties (schoorsteen, ontluchtingen, rooster) zichtbaar zouden zijn. Daarom is gekozen voor roosters die horizontaal zijn geplaatst onderin het overstek aan de minst zichtbare zijde van het project. En omdat hierdoor een risico is dat er kortsluiting van ‘vervuilde’ retourlucht naar de aanzuig van verse buitenlucht plaatsvindt, is een ingenieus omschakelsysteem bedacht, waardoor er altijd ‘bovenwinds’ verselucht wordt aangezogen, en benedenwinds wordt afgeblazen.

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs is door ING Real Estate Development ingeschakeld voor het ontwerp van het totale installatieconcept, inclusief de specifieke eisen voor diverse bijzondere ruimten zoals het museum, waar speciale eisen worden gesteld aan de verlichting, en (het bereik en het verloop van) de temperatuur en de vochtigheid. Het bijzondere architectonische ontwerp waarbij zowel de gevels als de daken, binnenwanden en gebouwassen schuin lopen, heeft van de ontwerpers een groot creatief vermogen en maximale inspanning gevraagd om te komen tot een rendabel, effectief en gebruiksvriendelijk installatieconcept.

Het gebouw kent een grote verscheidenheid aan functies. Deze verscheidenheid had ook zijn weerslag op het klimatiseringsconcept. Zo is de bezetting in de bioscoopzalen en de centrale foyer/’arena’ veel groter dan in de kantoorruimten en expositieruimten. De luchtbehandelingsystemen zijn uitgevoerd met warmteterugwinning en de systemen voor de filmzalen zijn i.v.m geluid buiten de (‘doos-in-doos’) zalen gepositioneerd. In de filmzalen wordt de ventilatielucht, waarmee tevens de zalen worden gekoeld en verwarmd, via roosters onder de stoelen ingeblazen. Afzuig vindt bovenin de ruimten plaats.

In de expositieruimte was het belangrijk om rekening te houden met de juiste temperatuurmarge (minimaal 18°C en maximaal 22°C, en de ont-  en bevochtiging om de luchtvochtigheid op peil te houden (tussen 45 en 55%) en een actief koolfilter om ongewenste gassen te filteren. De horecavoorziening is ondergebracht in de ‘arena’ die bestaat uit een centrale vloer met daaromheen een getrapte tribune met zitplaatsen. Vanwege de hoogte van de ruimte zijn de inblaasroosters in het plafond verstelbaar: als deze warme lucht inblazen staan ze meer naar beneden gericht, koude lucht wil vanzelf al naar beneden, dus dan blazen de roosters meer horizontaal uit om tochtklachten te voorkomen.

De basisverwarming en koeling in de kantoren wordt verzorgd vanuit de betonkernactivering, in zonbelaste kantoorruimten met veel glas is een zogenaamde Hollandse klimaatgevel toegepast. Diverse ruimten zijn voorzien van lagedruk inductieunits voorzien van verwarming en koeling voor het opvangen van wisselende belastingen, enkele ruimten met grotere belastingen zijn van fancoil units voorzien. Het gebouw wordt, omdat het is voorzien van betonkernactivering en omdat de energievoroziening wordt verzorgd door een WKO, volcontinue (met beperkte nachtverlaging) op temperatuur gehouden.

Realisatie & Exploitatie

Tijdens de uitvoeringsfase heeft TPA de uitwerking van het ontwerp en de uitvoering door de installateur begeleid. Voorafgaand aan de oplevering heeft TPA de opleveringsinspecties en controles uitgevoerd.

Duurzaamheid

Duurzame toepassingen in het geïntegreerde installatieconcept zijn:

  • KWO-installatie (koeling met bodemwater, verwarming met warmtepompen);
  • Toepassing van betonkernactivering en Hollandse klimaatgevel;
  • Warmteterugwinning uit ventilatielucht;
  • Vraaggestuurde ventilatie.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: ING Real Estate Development
Architect: Delugan Meissl Associated Architects;
Uitwerkend architect: Bureau Bouwkunde Rotterdam
Bouwmanagement: ING Real Estate
Adviseur bouwfysica: Peutz
Constructeur: ABT
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: ULC
Aannemer: M.J. de Nijs Bouw

Website: http://eyefilm.nl/