Project
image image image image
Opdrachtgever:Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Architect:de Architecten Cie Architecture
Periode:2001 - 2008
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het multifunctionele project Amsterdam Symphony is een van de paradepaardjes van de Amsterdamse Zuidas en bestaat uit drie geïntegreerde torens met elk hun eigen identiteit, opgebouwd uit een kantoortoren, een woontoren en een vijfsterren hotel met meer dan 200 kamers. De plintverdiepingen van de gebouwen zijn voorzien van openbare ruimten zoals winkels, bar/restaurants en een kunstcluster. Onder de drie gebouwen en de aangrenzende vijver bevindt zich een ondergrondse parkeergarage, die ruimte biedt aan 600 auto’s.  De totale omvang van Amsterdam Symphony bedraagt 85.000 m2.

Techniplan Adviseurs is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de gehele uitvoeringsbegeleiding van het complete installatiepakket voor het gehele project.

Naast het ontwerpen van alle gebouwgebonden installaties heeft Techniplan Adviseurs ook haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de toepassing van energiebesparende technieken en de toepassing van verschillende klimaatconcepten.

Deze studies hebben geleid tot een integraal klimaatconcept waar voor de opwekking van warmte- en koude een volledig thermisch opslagsysteem is geadviseerd in combinatie met omkeerbare warmtepompen. De toegepaste klimaatconcepten zijn voor de hoogbouw kantoortoren gebaseerd op lage druk inductie-units die naast een zeer hoog comfort, tevens voor hoogbouw een sterk hoogtebesparend effect kennen. Hierdoor is een bouwkundig en installatief zeer efficiënt en hoogwaardig gebouw binnen scherpe marktconforme kaders gerealiseerd.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)

Bij het ontwerp van het gebouwencomplex is, geredeneerd vanuit de Gemeentelijke opgave voor de Zuidas, specifiek aandacht besteed aan het benutten van het potentieel van de locatie en de daarin aanwezige infrastructuur en de mogelijkheden voor toepassing van duurzame energievoorziening. De ambitie van de Gemeente was eens score van 15% onder de wettelijke EPC-eisen. Hiervoor is onder meer een gehele infrastructuur aangelegd met duurzame koude- en warmtelevering vanuit NUON. Ondanks het aanbod van deze duurzame koude en warmte kent Amsterdam Symphony een geheel eigen opwekkingssysteem welke gebruik maakt van thermische opslag in de bodem in combinatie met omkeerbare elektrische warmtepompen. De opwekking van dit systeem kent een nog lagere CO2-uitstoot dan hetgeen centraal aangeboden vanuit NUON en vormt om die reden de energiecentrale voor het gehele project. Overige energiebesparende maatregelen die in het project zijn genomen zijn de toepassing van energiezuinige verlichting, daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie op de verlichting, toepassing HR-beglazing, toepassing lage druk ventilatiesystemen en warmteterugwinning uit ventilatie.

Ontwerp & Calculatie

Bij het ontwerp van de kantoren is rekening gehouden met meerdere huurders per verdieping en met het feit dat in de toekomt bepaalde huurders meer ruimte willen hebben of juist ruimte willen afstoten. De kantoorruimten kunnen door middel van (verplaatsbare) scheidingwanden worden ingedeeld, wat een maximale flexibiliteit garandeert en de maximale mogelijkheden openlaat van cellenkantoren en flexplekken tot volledige kantoorlandschappen. Klimaat- en lichtinstallaties zijn hierop dusdanig voorbereid dat met minimale aanpassingen iedere gewenste indeling mogelijk is met een variatie van 1.800 mm gevelstramien.

Met betrekking tot de publieke ruimten is er een grote variatie aan voorzieningen. Van casco preventieve voorbereidingen waarop door de winkelier kan worden aangesloten met eigen installaties, tot aan complete inrichtingsinstallaties voor restauratieve voorzieningen. Specifiek in dit kader waren eveneens de installatievoorzieningen die zijn voorbereid voor het “Kunstcluster” waar publieke tentoonstellingsfuncties moeten kunnen worden ondergebracht die variëren van zware museale functies tot lichte culturele functies.

In de stallingsgarage (2-laags ondergronds voor circa 600 auto’s) bevinden zich naast de reguliere installaties, de centrale installaties en energievoorzieningen ten behoeve van de hierboven gesitueerde gebouwen. Waaronder de warmtepomp en distributie van het bronnensysteem voor aanlevering van warmte en koude en de transformatoren voor de elektra. Tevens wordt in de stallingsgarage warm tapwater bereid en gedistribueerd naar de woontoren en het hotel.

De parkeergarage is voorzien van de volgende door Techiplan Adviseurs geadviseerde toepassingen:

 • Techniekruimte met energiebesparende KWO-installatie met warmtepomp;
 • CO-/LPG-detectiesysteem;
 • Brandmeldontruimingsinstallatie;
 • Lichtinstallatie;
 • Ventilatiesysteem;
 • State-of-the-art parkeerapparatuur die rekening houdt met de volgende gebruikers:
 • Bewoners;
 • Bezoekers van bewoners;
 • Hotelgasten;
 • Werknemers van de gevestigde bedrijven;
 • Bezoekers van de verschillende bedrijven.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de montage-inspectie van alle technische installaties. Voor een zorgvuldige borging van de kwaliteit van installaties heeft Techniplan Adviseurs aanvullend op de reguliere kwaliteitsinspecties tevens een rol van dagelijks toezicht op de bouw ingevuld. Met deze bewaking is gezorgd voor een effectieve en hoogwaardige bouwbegeleiding waar veel dagelijkse kwaliteis- en montagetechnische vraagstukken die bij een dergelijk groot en complex gebouw voorkomen zeer adequaat konden worden afgehandeld. Mede door de hoge bouwsnelheid van bouwkundig en installatie aannemer konden de hoge kwaliteitseisen op deze wijze worden geborgd zonder dat de snelheid van het bouwpoces hierdoor werd afgeremd.

Duurzaamheid

In het project zijn diverse duurzame bijzonderheden verwerkt, zoals een centraal energiebesparend thermisch opslagsysteem met warmtepomp (ontwikkeld door Techniplan Adviseurs), maar ook energiebesparende klimaatinstallaties en waterbesparende sanitaire voorzieningen. De installaties voor het gehele project zijn dusdanig van opzet dat werd voldaan aan de EPC-eis van de Gemeente Amsterdam werd ingevuld volgens een ambitie die 15% lager lag dan de wettelijke norm.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Bouwfonds MAB Ontwikkeling 
Architect: de Architecten Cie / AWG Architecten   
Bouwmanagement: Trimp & Van Tartwijk  
Adviseur bouwfysica:  Peutz  
Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs  
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs  
Installateur: Homij Technische Installaties   
Aannemer: Boele Van Eesteren & Dura Vermeer Groep 
 
Website:http://www.symphonyamsterdam.com/