Project
image image image image image image image
Opdrachtgever:Avans Hogeschool
Architect:Ector Hoogstad
Periode:2003 - 2007
Categorie:Onderwijs Parkeren
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het bestaande gebouw van de Avans Hogeschool in Tilburg was versleten, maar bood een grote overmaat aan ruimte waar door studenten dankbaar gebruik van werd gemaakt om op een bijna anarchistische manier eigen werkplekken in te richten en exposities te organiseren. Er was een cultuur van spontaan ruimtegebruik gegroeid, die ertoe leidde dat het gebouw als een soort clubhuis aanvoelde. Voor de nieuwbouw is geprobeerd om deze kwaliteit in stand te houden. Daarom zou deze ondanks zijn veel kleinere omvang toch het gevoel van ruimtelijke overmaat moeten behouden en tegelijkertijd kleinschalig, of ten minste geconcentreerd, moeten aanvoelen. De totale omvang van het nieuwbouwproject bedraagt circa 11.274 m2 BVO, verdeeld over:

  • circa 3.586 m2 bruto vloeroppervlak ten behoeve van de auto- en fietsenstalling;
  • circa 282 m2 bruto vloeroppervlak ten behoeve van de studentensociëteit;
  • circa 7.369 m2 bruto vloeroppervlak ten behoeve van het schoolgedeelte.

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de advisering en de uitvoeringsbegeleiding van het complete gebouwgebonden installatiepakket en de inrichtingsinstallaties.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (Studies ed. E&M)

EPC varianten, GPR

Ontwerp & Calculatie

Volledig traject vanaf PvE, via VO, DO en bestek tot en met aanbesteding. Door de keuze voor betonkern activering (BKA) was intensief overleg met architect en constructeur noodzakelijk om al vroeg in het ontwerpproces de afstemming tussen installaties, gebouw en constructies te kunnen optimaliseren.  Hiervoor zijn (in samenwerking met Peutz) CFD berekeningen gemaakt om de werking van de BKA en ventilatie-installaties in relatie tot het strekmetaal plafond te kunnen bepalen.

Parallel hieraan verliep ook nog een ontwerptraject voor de WKO-installatie (vergunningen traject in samenwerking met IF Technology). De bronnen met warmtewisselaar en bijbehorende regeltechnische installatie is vanuit dat traject apart aanbesteed.

Omdat de open parkeerlaag bouwkundig niet voldeed aan de eisen voor natuurlijke ventilatie is in overleg met de brandweer en op basis van berekeningen die de gelijkwaardigheid aantoonden een ondersteunende stuwdrukventilatie ontworpen, waardoor geen volledige (en dus dure) mechanische ventilatie met CO/LPG detectie, brandmeldinstallatie, etc. behoefde te worden aangelegd.

De aanbesteding verliep probleemloos, omdat de laagste aanbieders in totaal minder dan 1% afweken van de door ons opgestelde ramingen.

Verder is bijzondere aandacht besteed aan het uit het zicht houden van de installaties. Hier is aan de binnenzijde een interessante noviteit voor geïntroduceerd: een plafond van geperforeerd strekmetaal, dat zowel warmte doorlaat, de installaties onder het plafond aan het zicht onttrekt als in akoestisch opzicht goed werkt.

Realisatie & Exploitatie

Volledig traject van assistentie bouwdirectie, controle uitvoeringsdocumenten, berekeningen, specificaties, etc., montage-inspectie, controle meer- en minderwerken, testen en opleveren.

Aanvullend is in deze fase ook het gehele inrichtingspakket in het werk meegenomen, dus overleg met de diverse gebruikers en vakgroepen, implementatie van de extra wensen en eisen in de basisinstallaties, inclusief de financiële consequenties.

Duurzaamheid

EPC score, ambitie was een reductie van 10%, deze is behaald:

Qpres;tot / Qpres;toel = 0,9.

GPR gebouw is door de architect uitgevoerd, daarvoor hebben wij uiteraard wel de nodige gegevens verstrekt.

De lat was hoog gelegd wat betreft de duurzaamheidsambities. Uit de eerste berekeningen door Techniplan Adviseurs werd al snel duidelijk dat de combinatie van een grote hoeveelheid glas in de gevel en een hoge interne warmtelast leidde tot zowel een verwarmings- als een koelingsvraag. De oplossing die hier uitstekend bij paste, bleek de combinatie van warmte/koudeopslag en betonkernactivering. Hierbij wordt door slangen in de betonvloer water gepompt dat de betonnen vloerconstructie naar behoefte verwarmt of koelt. Vervolgens verwarmt of koelt deze de lucht in het gebouw. De warmte/koudeopslag maakt het mogelijk in de winter te profiteren van de restwarmte uit het zomerseizoen en omgekeerd: in de zomer wordt gekoeld met relatief koud grondwater. Een systeem waarmee Avans tot 55 procent bespaart op de energieconsumptie. Andere voordelen van betonkernactivering zijn het prettig gelijkmatige binnenklimaat en het feit dat dit systeem goed valt te in te passen in moderne energieopwekkingssystemen.

Duurzaamheid:

  • WKO installatie met pieklast dekking d.m.v. SV aansluiting;
  • LT warmteafgifte en HT koudeafgifte d.m.v. betonkern activering (BKA).

Deze combi van opwekking en afgifte is (ook nu nog) zo ongeveer het maximaal haalbare op het gebied van rendementen. Het warmte- en koudeverlies wordt hiermee tot het absolute minimum beperkt.

  • Ventilatiecapaciteit collegezaal wordt geregeld op basis van CO2 meting;
  • Schakeling ventilatie parkeergarage op basis van verkeersbewegingen;
  • Lichtschakel systeem met aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke dimregelingen.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Avans Hogeschool
Architect: Ector Hoogstad Architecten
Bouwmanagement: Ector Hoogstad Architecten
Adviseur bouwfysica: Mobius Consult
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: Wolter & Dros, Den Bosch (W), Kuijpers Installatie (E)
Aannemer: Bouwonderneming Stout B.V.

Website:

http://www.avans.nl/

Artikel:

Magazine ZO “Avans Hogeschool, Tilburg”