Project
image
Opdrachtgever:Amsterdam Arena
Architect:Soesters van Eldonk architecten / Oever Zaaijer architectuur en stedebouw
Periode:2010 - 2013
Type project:Nieuwbouw Renovatie

Algemene projectinfo

Het project omvat in grote lijn het ontwikkelen en realiseren van circa 11.500 m² BVO bestaande uit circa 6.000 m² nieuwbouw en 5.500 m² BVO renovatie, verdeeld over 8 bouwlagen met ontvangst-, kantoor- en facilitaire functies. Met de nieuwbouw is tevens een deel van de bestaande (natuurlijk geventileerde) parkeerring overkapt.

De ambitie van de Amsterdam Arena is hoog. Alle technische duurzaamheidsmaatregelen die realistisch zijn, zijn zoveel als mogelijk toegepast. Hierbij te denken aan een hoog redement van warmteterugwinning en de toepassing van zeer veel LED-verlichting.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)

Amsterdam Arena gaat verduurzamen. De Arena moet het visitekaartje worden van Amsterdam en een showcase op gebied van duurzaamheid. Zo moet in 2015 de Arena bijvoorbeeld energie neutraal zijn, dat gaat uiteraard niet vanzelf. Er is een heel programma aan activiteiten en pakket aan maatregelen op het gebied van duurzaamheid opgesteld en deels reeds uitgevoerd. De verduurzaming richt zich op het gehele gebouwencomplex dat de Arena is, inclusief de organisatie en alle processen. Een van de eerste kansen daarbij wordt gevormd door de aanstaande nieuwbouw/ renovatie van het Hoofdgebouw/Entreegebouw.

Wat de duurzaamheid betreft in de installaties is een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en het verbruik van alle bestaande installaties. Op basis daarvan is een plan opgezet om zowel de renovatie als de bestaande installaties te  optimaliseren. Hierbij is o.a. een hoog redement van  warmteterugwinning en de toepassing van zeel veel LED-verlichting toegepast en hergebruik van restwarmte.

Hiermee zijn op diverse punten grote stappen gezet naar een energieneutraal Amsterdam Arena in 2015.

Ontwerp & Calculatie

Ten aanzien van het ontwerp valt ondermeer op dat er hoge comforteisen worden geëist in de nieuw te realiseren zalen. Daarbij is het multifunctionele gebruik van de zalen een belangrijk aandachtspunt: Deze moeten namelijk als restaurant (tafeltjes met kaarslicht), café (vooral in de rust van voetbalwedstrijden) en als disco (feestavonden en speciale evenementen) kunnen worden gebruikt.

Wat het renovatieaspect betreft bleek de huidige centrale techniekruimte niet gehandhaafd te kunnen worden, ondanks dat daarvandaan ook ruimten zijn aangesloten die buiten de renovatieplannen vallen. In het ontwerp is daarom niet alleen een volledig nieuwe installatie met techniekruimte ontworpen, maar zijn ook de bestaande aansluitingen geïnventariseerd, en, waar nodig, opnieuw aangesloten op de nieuwe, efficiëntere centrale installaties.

Belangrijk voor de gehele opzet van de uitbreiding was het in bedrijf houden van het bestaande entreegebouw met zijn logistieke en kantorenfuncties. Hiervoor is in het ontwerpteam een zeer strakke gefaseerde planning opgesteld waarbij met name de logistiek van de bezoekersstromen van belang was die door het oude en aanvullende entreegebouw, permanent veilig en snel van en naar het stadion moesten kunnen worden geleid. Hiervoor zijn de fases van de verbouwing en nieuwbouw zodanig uitgevoerd dat alle bestaande kantoren. Vergader- en ontvangstfaciliteiten en de transportfaciliteiten permanent gedurende het gehele sportseizoen in bedrijf konden worden gehouden.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Tijdens de uitvoeringsperiode is de kwaliteit van de aangebrachte installaties nauwlettend gevolgd. Tevens is de procesvoortgang bewaakt en is in overleg gezorgd naar oplossingen.

Duurzaamheid

Amsterdam Arena gaat verduurzamen. De Arena moet het visitekaartje worden van Amsterdam en een showcase op gebied van duurzaamheid. Zo moet in 2015 de Arena bijvoorbeeld energie neutraal moeten zijn, dat gaat uiteraard niet vanzelf. Er wordt een heel programma aan activiteiten en pakket aan maatregelen op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd. De verduurzaming richt zich op het gehele gebouwencomplex dat de Arena is, inclusief de organisatie en alle processen. Een van de eerste kansen daarbij wordt gevormd door de aanstaande nieuwbouw/ renovatie van het Hoofdgebouw/Entreegebouw.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: Amsterdam Arena
Architect: Soesters van Eldonk architecten / Oever Zaaijer architectuur en stedebouw
Bouwmanagement: DVP Bouwprojectmanagers & Vastgoedadviseurs bv
Adviseur bouwfysica: Peutz
Constructeur: Van Rossum
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: BAM Techniek
Aannemer: Dura Vermeer