Prinsenhof

Den Haag

Amsterdam Symphony

Amsterdam

Mahler4

Amsterdam

Opdrachtgever:BPF Bouwinvest
Architect:De Architectengroep
Periode:2001 - 2006
Opdrachtgever:Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Architect:de Architecten Cie Architecture
Periode:2001 - 2008
Opdrachtgever:Consortium Mahler4 VOF (ING Vastgoed, Fortis en G&S)
Architect:Diverse architecten
Periode:2000 - 2010
Opdrachtgever:Multi Vastgoed bv
Architect:William McDonough + Partners
Periode:1997 - 2000
Opdrachtgever:MAB Development bv, Corio bv
Architect:Alexandrium I - Greig & Stevenson (London) en Alexandrium II en III - VVKH Architecten
Periode:1994 - 2003
Opdrachtgever:Multi Vastgoed bv
Architect:Cie Architecture & Planning
Periode:1992 - 1997