Ontwerp & Calculatie | Ontwerpbeoordeling, second opinion en mediation

Kwaliteitscontrole is een cruciaal onderdeel van het ontwerp- en bouwproces. Techniplan Adviseurs controleert dat aspect in alle fasen. Daarbij kijken wij naar de scoop van een project, en naar de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever. Die vergelijken we met de daadwerkelijke kwaliteit die in de verschillende fasen wordt behaald.

Zo beoordelen we of het Programma van Eisen (PvE) goed wordt vertaald in tekeningen en bestekken. Ook de beoordeling van het PvE behoort tot onze werkzaamheden. Tijdens de uitvoering controleren we of daadwerkelijk wordt gebouwd wat ‘op papier’ staat. Bij de oplevering doen we eindinspecties en controleren we of de installaties daadwerkelijk de afgesproken functionaliteit hebben en prestaties leveren. Ook adviseren we bij geschillen, eventueel ook in de vorm van een mediationtraject.

Beoordelingen en second opinions zijn nooit een doel op zichzelf. Alleen vaststellen dat iets niet voldoet óf beter kan, is onvoldoende. Het gaat vooral om de wijze waarop het te verbeteren is en hóé het beter kan. Techniplan Adviseurs kijkt altijd naar oplossingen. Dit gebeurt bij complexe en grote projecten, maar zeker ook bij kleinschalige en/of eenvoudige projecten.