Ontwerp & Calculatie | Installatieadvies

Techniplan Adviseurs geeft advies over alle technische installaties in bestaande en nieuwe gebouwen. Dit doen wij voor o.a. multifunctionele complexen, kantoren, scholen, winkelcentra, parkeergarages en wooncomplexen. Het advies vindt plaats in de definitie-, ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van een project. Door Techniplan Adviseurs wordt in de verschillende fasen ontwerpvoorstellen gedaan waarbij deze worden vastgelegd in documenten. Er wordt door een enthousiaste groep met ervaren technisch personeel advies gegeven wat wordt ondersteund door diverse software waaronder BIM, Revit, Autocad, Vabi, Elevate, Dialux, etc. Met name Revit willen wij, als het mogelijk is, inzetten in de projecten. Hiermee is immers een goed integraal ontwerp te realiseren, waarbij o.a. faalkosten tijdens de uitvoeringsfase beperkt kunnen worden.

De te adviseren installaties betreffen o.a de volgende installaties:

  • Klimaatbeheersing (ventilatie, verwarming, koeling)
  • Energieopwekkingsinstallaties
  • Elektrotechnische installaties (lichtontwerp, krachtstroom- en zwakstroominstallaties, etc)
  • Data en telecommunicatie installaties
  • Beveilingingsinstallaties. (brand, inbraak, cctv, etc.)
  • Sanitaire installaties
  • Transportinstallaties (liften en roltrappen)
  • Gevelonderhoudsinstallaties