Ontwerp & Calculatie | Bouwfysica

De vakgebieden Bouwfysica en Installatietechniek zijn nauw verweven met elkaar. Techniplan Adviseurs neemt dan ook vaak een gecombineerde rol als installatieadviseur en bouwfysicus op zich in projecten. Met name voor de aspecten temperatuur, tocht, vocht, licht en energie levert dit een grote meerwaarde op, doordat we al deze ontwerpaspecten in één hand houden en het totaalresultaat kunnen bewaken. Voor de meer specialistische bouwfysische kennis, met name op het gebied van geluid, windhinder en brandveiligheid, kiezen we ervoor om dit niet zelf te doen, maar over te laten aan een specialist op dit gebied. We werken hiervoor veel samen met een aantal goede bouwfysische adviseurs, waarmee we nauwe banden hebben opgebouwd in eerdere projecten. Vaak schakelen we deze adviseurs als onderaannemer in, zodat wij deze specialistische adviezen kunnen vertalen naar concrete toepassingen in het project en de opdrachtgever maar met één contactpersoon te maken heeft. Op deze manier krijgt u een alles-in-één pakket, met goede integrale afstemming, duidelijke communicatie en een gedegen inhoudelijke kennis.