Ontwerp & Calculatie

Vooral de uitwerking van een installatie- of energieontwerp bepaalt de uiteindelijke kwaliteit. In deze fase wordt er getoetst aan wet- en regelgeving en worden alle punten en komma’s op hun plek gezet. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de overige disciplines in het ontwerp- en bouwproces.

Zo snel mogelijk brengen we eventuele knelpunten in kaart. Juist in deze fase kunnen plannen namelijk nog relatief eenvoudig worden aangepast. Hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe moeilijk en vooral duurder het voor de opdrachtgever is.

Techniplan Adviseurs werkt zelf ontwerpen en concepten uit, maar heeft ook vaak de supervisie over dit onderdeel voor en bij andere partijen. We toetsen de kwaliteit van tekeningen en berekeningen, sturen indien nodig bij en houden vooral de onderlinge samenhang van het ontwerp goed in de gaten.

Ontwerp & Calculatie | Installatieadvies

Installatieadvies

Techniplan Adviseurs geeft advies over alle technische installaties in bestaande én nieuwe gebouwen. Dit doen wij voor multifunctionele complexen, kantoren, scholen, winkelcentra, parkeergarages, wooncomplexen, etc. Het advies vindt plaats in de definitie-, ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van een project….

Installatieadvies
Ontwerp & Calculatie | Bouwfysica

Bouwfysica

De vakgebieden Bouwfysica en Installatietechniek zijn nauw verweven met elkaar. Techniplan Adviseurs neemt dan ook vaak een gecombineerde rol als installatieadviseur en bouwfysicus op zich in projecten. Met name voor de aspecten warmte, vocht, licht en energie levert dit een grote meerwaarde, doordat we al deze ontwerpaspecten in één hand houden en het totaalbeeld kunnen bewaren…..

Bouwfysica
Ontwerp & Calculatie | BIM

BIM

Gebouwen worden steeds complexer en verrassingen tijdens de bouw zorgen nog steeds voor hoge faalkosten. BIM kan dienen als gereedschap om deze uitdagingen aan te gaan. Het werken met BIM zorgt voor een integraal ontwerpproces waarbij alle coördinatie bottlenecks tijdens de ontwerpfase worden opgelost…

BIM
Ontwerp & Calculatie | Ontwerpbeoordeling en second opinions

Ontwerpbeoordeling en second opinions

Kwaliteitscontrole is een cruciaal onderdeel van het ontwerp- en bouwproces. Techniplan Adviseurs controleert in alle fasen. Daarbij kijken we naar de scoop van een project, naar de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever. Die vergelijken we met de daadwerkelijke kwaliteit die in de verschillende fasen wordt behaald….

Ontwerpbeoordeling en second opinions
Ontwerp & Calculatie | Statusopnames en Due Dilligence

Statusopnames en Due Dilligence

Een statusopname is een beoordeling van bestaande installaties. Deze vindt onder meer plaats in het kader van energielabeling en duurzaamheidbeoordelingen. Uiteraard wordt de technische staat beoordeeld. Daarnaast wordt onder meer de waarde bepaald en wordt gekeken of aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. Ook wordt onderzocht of de installaties marktconform zijn, en zo niet wat technisch en financieel nodig is om ze op dat niveau te krijgen…..

Statusopnames en Due Dilligence