Techniplan behaalt DEKRA BRL9500 U

In het kader van de BENG regelgeving zijn BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw vastgesteld door het CCvD van InstallQ. Per 1 januari 2021 dienen alle certificaathouders te werken volgens de herziene InstallQ- beoordelingsrichtlijnen en ISSO-opnameprotocollen. EnergiePrestatie-adviseurs dienen per 1 januari 2021 gekwalificeerd te zijn om energieprestatie-rapporten op te stellen volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen.

Techniplan Adviseurs is bedrijfsbreed zowel gecertificeerd voor de BRL-9500 Woningbouw als voor de BRL-9500 Utiliteitsbouw. De certificaten van certificaathouder DEKRA zijn hier te vinden.

Tevens beschikt Techniplan over medewerkers die gecertificeerd zijn volgens deze ISSO protocollen. Hierdoor kan Techniplan ondersteunen bij het opstellen van energielabels van bestaande utiliteitsbouw en de Aanvraag Omgevingsvergunning voor zowel Utiliteitsbouw als Woningbouw.