Techniplan Adviseurs pleit voor intiatief installatiebranche op Dutch Green Building Week

Als installatieadviseur en adviseur duurzaamheid draagt Techniplan Adviseurs dagelijks haar steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelen voor 2020. Ook deze week, tijdens de Dutch Green Building Week (DGBW), spreekt Techniplan zich nadrukkelijk uit voor verduurzaming van de bouw. Directeur en senior adviseur Dick van der Kooij beet gisteren het spits af met een prikkelende lezing tijdens het TVVL congres. Zijn stelling: complexe verhoudingen tussen steeds meer belanghebbenden, een veranderende markt en strengere regelgeving zorgen ervoor dat je een gebied alleen echt duurzaam ontwikkeld door een integrale aanpak. De installatiebranche moet daarbij een voortrekkersrol innemen.

Juist de installatiebranche kan met intelligente installatieconcepten fors bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, zo legde Van der Kooij uit. Welke dingen bedenk je als het gaat om energie- en waterbeheer, afvalbeheer, duurzame mobiliteit en welzijn, comfort en veiligheid? Hoe zorg je dat deze worden geborgd in de ontwikkeling van het gebied? En hoe zorg je dat er na realisatie adequaat onderhoud en beheer kan plaatsvinden? Als voorbeeld noemde hij onder meer het gebruik van warmtepompen in combinatie met een collectieve warmtekoudeopslag in de bodem. Dit soort technieken leent zich bij uitstek voor grote steden die in rap tempo blijven groeien en een wisselende energiebehoefte hebben gedurende het jaar. Van der Kooij pleitte ook voor het beperken van het gebruik van PV-panelen, aangezien dit een gebouw in de meeste gevallen esthetisch niet fraaier op maakt en ook niet nodig is als lapmiddel, mits vooraf op gebiedsniveau goed nagedacht is over de energievoorziening voor een gebied. Ter onderbouwing gebruikte hij verschillende geslaagde voorbeeldprojecten.

Als afsluiter wierp Van der Kooij een blik in de toekomst: het algemene business model verschuift naar integrale energiediensten en wind op zee wordt de belangrijkste nieuwe energiebron voor Nederland.

Contact
Meer weten over de presentatie van Dick van der Kooij, zie bijgevoegde hand-out of neem contact op met ons op tel: 010-4562311 / e-mail: mirjam.van.der.velden@techniplan.nl.