Sportboulevard Dordrecht (Bron: TPA Magazine "ZO")

Stadsrandlocaties worden vaak gebruikt voor grootschalige functies die veel ruimte vergen. Ziekenhuizen, scholen, sportzalen: ze worden naar de rand van stad gedrukt, al dan niet vrijwillig. Niet zelden ontstaan er dan amorfe gebieden, waar de levendigheid – behalve in de gebouwen zelf – ver te zoeken is. De gemeente Dordrecht wil dat bij de inrichting van het Gezondheidspark Dordrecht anders doen. De publieke ambitie is hoog. Dit gebied moet mensen uit de stad en de regio tot een bezoek verleiden én het moet duurzaam worden ingericht. De nieuwe Sportboulevard speelt een belangrijke rol in de invulling van beide doelstellingen.