Onderzoek naar thermische energie uit rioolwaterzuivering Driebergen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Heuvelrug Wonen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verkennen de mogelijkheden om de warmte uit afvalwater te benutten voor de verwarming van woningen in Driebergen. Zij gaven Techniplan Adviseurs de opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek moet aantonen of de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Driebergen-Rijsenburg hiervoor kan worden benut. In deze eerste verkenning worden de technische mogelijkheden onderzocht, het aantal woningen wat hiermee verwarmd kan worden en de kosten. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten aankomende zomer kunnen worden gepresenteerd.

Gedeelde duurzaamheidambities
Het onderzoek is onderdeel van het deze week vastgestelde uitvoeringsprogramma 2019 Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal van de gemeente en hiermee kan invulling worden gegeven aan de duurzaamheidsambities van de drie organisaties. De gemeente streeft ernaar in 2035 klimaatneutraal te zijn. Het waterschap wil energieneutraal zijn in 2040. Heuvelrug Wonen is bezig met de verduurzaming van haar woningvoorraad. Op dit moment gaat het vooral om het verbeteren van de isolatie. In 2019 werkt Heuvelrug Wonen aan het verduurzamen van circa 600 woningen zodat al deze woningen minimaal label A hebben.

Thermische energie uit afvalwater biedt kansen
Nederland gaat van het aardgas af. Eén van de manieren om een woning of andere gebouwen te verwarmen zonder aardgas is via een warmtenet. Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een wijk of dorp. Thermische energie uit (afval)water kan een geschikte, duurzame warmtebron zijn voor zo’n warmtenet, maar kan op andere manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld in combinatie met een WKO-installatie. Eerder ontwierp Techniplan Adviseurs o.a. het energieconcept van de Maastoren waarbij gebruik wordt gemaakt van het water uit de langslopende Maas en de energievoorziening voor een appartementencomplex in Goes waarbij gebruikt wordt gemaakt van WKO in combinatie van thermische energie uit het langslopende riool.