Onderwijsgebouw zet nieuwe standaard (Bron: TPA Magazine "ZO")

De ontwikkeling van het Avans-onderwijsgebouw in Tilburg markeert de afsluiting van een fusieproces van drie onderwijsorganisaties in Brabant. Inmiddels studeren aan de Avans Hogeschool een kleine 20.000 studenten, verdeeld over 40 opleidingen en drie locaties: Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Op alle drie deze plekken is de afgelopen tijd flink aan de weg getimmerd, met respectievelijk twee renovatieplannen en een totale nieuwbouw. Rode draad in deze vernieuwing van de onderwijshuisvesting is de behoefte bij Avans om een hoogwaardige en stimulerende leer/ werk-omgeving voor studenten en personeel te creëren.