Mogelijke aanpassing en uitstel van energielabel voor gebouwen

Het energielabel van gebouwen wordt mogelijk uitgesteld en aangepast. Eerder was het doel Energielabel C in 2023, dat wordt nu Label A+ in 2030. Volgens Diederik Samson, de voorzitter van de onderhandelingen aan de klimaattafel gebouwde omgeving, wordt deze aanpassing aan de regering voorgesteld.

Niet alleen de ingangsdatum en het ambitieniveau veranderen, maar ook werkwijze wordt aangepast. De rekenwijze onder de motorkap verandert, waarbij er meer naar het werkelijke energieverbruik wordt gekeken. De nu voorgestelde richtwaarde is om maximaal 50 kWh per m┬▓ gebouw te gebruiken.

Het uitstel en de vereenvoudiging van de methode is nodig omdat ongeveer 8 miljoen gebouwen in Nederland aangepakt moeten worden om aan het energielabel te gaan voldoen. Tot 2030 zijn er nog circa 8000 werkdagen beschikbaar en dat betekend dat je in een tempo van ongeveer 1000 gebouwen per dag gebouwen moet verduurzamen en het huidige tempo is maar 100 per dag. Daarbij is het makkelijker om het daadwerkelijke energieverbruik te gebruiken dan om het gebouw in een computerprogramma te simuleren zoals in de huidige werkwijze van het energielabel. Het daadwerkelijke energieverbruik kun je vaststellen uit de energierekeningen, dat is minder werk en het is nauwkeuriger. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over deze ontwikkelingen.

Bron: Toekomst Bouwers, uitgave 2018/2019 van Dutch Green Building Councel