Markeringspunt naast de Erasmusbrug (Bron: TPA Magazine "ZO")

Rotterdam is nog steeds met voorsprong dé hoogbouwstad van Nederland. Hoewel ook andere steden inmiddels één of meerdere torens aan hun skyline hebben toegevoegd, blijft het beeld van de havenstad aan de Maas met de vele woon- en kantoortorens imposant. De gemeente Rotterdam heeft als één van de eerste gemeenten ingezien dat hoogbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de revitalisering van het binnenstedelijk gebied. Niet alleen omdat de aanblik van de dynamische stad – het ‘beeldmerk’ – ermee wordt versterkt, maar ook omdat hiermee koopkrachtige huishoudens en bedrijven naar de stad worden (terug)gehaald. Zij zorgen voor een versterking van het voorzieningenniveau en maken de binnenstad levendiger.