Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

Het ingaan van de BENG-regelgeving en de hieraan verbonden eisen zal niet per 1 januari 2020 zijn, zo is aangegeven door een ambtenaar van het ministerie van BZK. De reden hiervan is dat de software voor het berekenen van de BENG-eisen niet binnen de vereiste zes maanden van tevoren gereed zal zijn. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend gemaakt.

Rekensoftware nog niet gereed
Vanaf 1 januari 2020 zouden de eisen voor de omgevingsvergunning (woningbouw en utiliteitsbouw) moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze vervangen de huidige EPC-eisen. BENG stelt eisen aan de energiebehoefte per m2 gebruiksoppervlak per jaar, het primair fossiel energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie van een gebouw. Voor het berekenen van de BENG-eisen en de energieprestatie van gebouwen is nieuwe rekensoftware nodig die gebaseerd is op de NTA 8800.

Marktpartijen en brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland hebben de minister van BZK in een eerder stadium gevraagd om minimaal zes maanden voor de invoering van BENG over deze software te kunnen beschikken, bij voorkeur zelfs nog eerder. Nu is bekend geworden dat dit niet haalbaar is, omdat de software pas in het vierde kwartaal van 2019 gevalideerd en geattesteerd kan worden. Hierdoor kan per 1 januari 2020 niet gestart worden met BENG.

Nieuwe ingangsdatum nog onbekend
Een nieuwe ingangsdatum voor BENG is nog niet bekend gemaakt. Minister Ollongren (BZK) komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en een (aangepaste) planning. De huidige rekensoftware voor de EPC-eisen blijft hanteerbaar totdat de nieuwe software beschikbaar komt en de BENG-eisen van kracht zijn. Techniplan verwacht dat een nieuwe ingangsdatum voor BENG mogelijk in het tweede of derde kwartaal van 2020 zal liggen. Vanaf het moment dat de BENG-eisen ingaan, mogen BENG-berekeningen alleen nog door gecertificeerde medewerkers worden ingediend bij een aanvraag van de Omgevingsvergunning. Techniplan deelt graag welke medewerkers hiervoor te zijner tijd beschikbaar zijn.

Heeft u vragen over de invoering van de BENG-eisen? Neem dan contact op met Jelle de Graaf, Techniplan Adviseurs, via e-mail jelle.de.graaf@techniplan.nl of telefoon 010 – 456 23 11.