Energie ligt voor het oprapen

Nederland is een waterrijk land. Dat stelt ons voor problemen, maar biedt ook kansen. Met energiewinning uit oppervlaktewater is een grote duurzaamheidsslag te maken, legt adviseur Rik Molenaar uit. “Het is een slapende reus die alleen nog wakker gekust moet worden.” Lees verder het artikel uit Tijdschrift Milieu.