Een opgave met een geheel eigen dynamiek en moeilijkheidsgraad (Bron: TPA Magazine "ZO")

Vanuit de Muzentoren, één van de torens in De Resident (Den Haag), werkt Bouwfonds MAB Ontwikkeling aan complexe binnenstedelijke projecten. Hoogbouw maakt daar in toenemende mate onderdeel van uit. Een opgave met een geheel eigen dynamiek en moeilijkheidsgraad, zo maken directeur realisatie Henk te Selle en adviseur installaties Jan van ’t Westeinde duidelijk.