Duurzaam ontwikkelen begint niet met techniek (Bron: TPA Magazine "ZO")

De manier waarop Techniplan Adviseurs betrokken raakt bij het thema duurzaamheid, is per project sterk verschillend. Bepalende factoren zijn onder meer het tijdstip van inschakeling Рhoeveel is er al besloten? Рen het schaalniveau waarop het project speelt. Dat kan een ontwerp voor een innovatieve kas zijn, maar ook een stedenbouwkundige visie voor een kantorenpark of zelfs een analyse op regionaal schaalniveau. Elk niveau heeft zijn eigen uitdagingen, zo blijkt uit een beknopte rondgang langs enkele recente projecten. Verrassende conclusie: duurzaamheid is niet in eerste instantie een kwestie van techniek.