De toekomst is circulair

In 2050 moet de gebouwde omgeving circulair zijn: een ambitieuze opgave. Binnen Techniplan Adviseurs zien we dat steeds meer projecten een circulaire ambitie meekrijgen. Achter de schermen werken wij al ruime tijd aan kennisontwikkeling, onderzoeken en visievorming op dit gebied. Tijd voor een korte update.

Circulariteit standaard meenemen in ontwerpen
Circulariteit gaat over het gebruik en hergebruik van materialen en kijkt naar wat er met materialen gebeurt wanneer zij niet meer bruikbaar zijn. Als aan het eind van de levensduur een product geen afval oplevert, is dit 100% circulair. Daarmee is circulariteit een onderdeel van het bredere, alomvattende begrip duurzaamheid, waar bijvoorbeeld ook aspecten als CO2-uitstoot en stikstofuitstoot onder vallen. Een krachtig en noodzakelijk middel om klimaatverandering en grondstofuitputting tegen te gaan. Zowel circulariteit als duurzaamheid zijn voor ons speerpunten in de projecten die wij voor opdrachtgevers uitvoeren.

Meer aandacht voor circulariteit binnen projecten heeft voor onze opdrachtgevers veel voordelen. Met een circulaire ambitie kan echt het verschil worden gemaakt in de uitstraling van het project. Ook is het aantrekkelijker om een gebouw te bezitten of te verhuren waarvan bekend is dat het aan het eind van de levensduur veel minder afval zorgt. Het kostenaspect is eveneens belangrijk: weliswaar kan het gebruik van circulaire materialen initieel voor een wat hogere investering zorgen, op langere termijn is de total cost of ownership vaak lager doordat een gebouw eenvoudig aanpasbaar is, materialen herbruikbaar zijn en er een veel lagere afvalstroom overblijft aan het eind van de levensduur. Simpel gezegd, circulair bouwen zorgt voor een langere levensduur van je gebouw. Last but not least: ook voor de gebouwgebruikers kan circulariteit een grote meerwaarde hebben: een gezond, inspirerend gebouw met duurzame materialen zorgt nu eenmaal voor een fijne werkplek.

Steeds beter worden met circulariteit
Maar hoe pas je circulair bouwen nu toe binnen ons vakgebied. Over die vraag buigt Techniplan zich al enige tijd. Door bijvoorbeeld met andere partners deel te nemen in de werkgroep circulaire installaties van TVVL. Maar ook hebben we sinds enkele maanden intern een speciale werkgroep opgericht met medewerkers uit verschillende disciplines met het doel verdere kennisvergaring en visievorming op dit onderwerp. Deze studiegroep is gestart met enkele van onze woningbouwprojecten (opnieuw) onder de loep te nemen om te onderzoeken hoe wij in de toekomst nog beter circulariteit kunnen inpassen in onze adviezen en ontwerpen. Zoals bijvoorbeeld het project MAMA One, een zeer duurzaam houten appartementencomplex in Amsterdam dat volledig circulair is ontworpen met een CPG-score van >9. Naast meer kennis willen we hiermee ook onze medewerkers stimuleren om met een circulaire mindset te ontwerpen.

De eerste positieve ontwikkelingen komen inmiddels van de grond. Verschillende installatieconcepten zijn onderzocht op hoe zij scoren op het gebied van comfort, BENG en MPG. Om nog een stap verder te komen, is het initiatief genomen om met fabrikanten van PV-panelen over dit onderwerp in gesprek te gaan voor kennis- en idee├źnuitwisseling. Ook is een van onze (inmiddels) medewerkers recentelijk afgestudeerd op dit onderwerp. Relevante kennis die ons steeds een stapje verder brengt om te komen tot een xoptimaal circulair installatieconcept.

De toekomst is wat ons betreft namelijk circulair. We zien de vraag toenemen en ook de eisen aan de milieubelasting van gebouwen worden strenger. Het is zeer waarschijnlijk dat circulaire materialen goedkoper worden omdat materialen met een grotere milieu-impact door de overheid extra belast zullen worden. Nu al inspelen op deze ontwikkelingen is dan ook de manier om daadwerkelijk toekomstbestendige gebouwen te maken.

Heeft u vragen over circulariteit of wilt u weten hoe dit in uw project (extra) toegepast kan worden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, we denken graag met u mee.

Werkgroep circulaire installaties