De nieuwe generatie torens (Bron: TPA Magazine "ZO")

‘Het taboe op hoogbouw in Nederland is zo zoetjes aan aan het slijten’, zo kopte een artikel in de Volkskrant onlangs. Een groeiend aantal steden meet zich met woon- en/of kantoortorens een nieuw stadsbeeld aan. Dat gebeurt uiteraard binnen de context van de Nederlandse stedenbouw, waardoor de hoogste torens veelal een hoogte krijgen tussen de 100 en 165 meter. In het buitenland liggen die hoogtes eerder tussen 300 en 1.000 meter. Niettemin vinden er ook in Nederland interessante ontwikkelingen plaats, waarbij Techniplan Adviseurs vaak als adviserend bureau betrokken is. Een overzicht.