BREEAM-NL nieuwbouwrichtlijn 2020 geïntroduceerd

Projecten kunnen hier vanaf 1 september 2020 tegen geregistreerd worden

Vanaf 1 september is de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor nieuwbouw 2020 beschikbaar. Projecten kunnen hier per direct tegen geregistreerd worden. De bestaande richtlijn uit 2014 is nog tot 31 december 2020 te hanteren, zodat opdrachtgevers in deze overgangsperiode de keuze hebben welke richtlijn ze gebruiken.

De nieuwe BREEAM-NL richtlijn sluit aan bij de BENG-regelgeving die vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouwprojecten geldt. De eisen voor bijna energieneutrale gebouwen volgens de NTA 8800-norm zijn dan ook opgenomen in de nieuwe beoordelingsrichtlijn. De beoordelingsrichtlijn heeft daarnaast aan integraliteit gewonnen doordat naast het gehele gebouw ook het casco of het casco en de centrale installaties, te certificeren vallen. Hierdoor komen meerdere projecttypen in aanmerking voor BREEAM certificeren. 

Aandacht voor het coronavirus
De beoordelingsrichtlijn bevat extra aandacht voor het welzijn van mensen in gebouwen die mede door coronacrisis is ingegeven. De criteria voor ventilatie zijn in lijn gebracht met de adviezen ter bestrijding van het coronavirus. De minimaal vereiste verversingsvoud is verhoogd van 35m3/h p.p. naar 60 m3/h p.p. om te zorgen dat verspreiding van het virus via druppels in de lucht wordt voorkomen.

Ook bevat de nieuwe richtlijn meer aandacht voor schadelijke fijnstoffen in gebouwen. Zo moet mechanisch ingebrachte buitenlucht beter gefilterd worden en zijn er ook eisen aan de gebouwschil gesteld zodat fijnstof het gebouw minder eenvoudig kan binnendringen.

Toekomstbestendig
De nieuwe richtlijn gaat uit van het principe dat een toekomstbestendig gebouw aanpasbaar is aan veranderende omstandigheden en/of strengere eisen. Een klimaatadaptief gebouw betekent dat in het ontwerp rekening gehouden moet worden met risico’s als gevolg van klimaatverandering; zoals hittestress, wateroverlast en droogte.

Aandacht voor circulariteit ontbreekt eveneens niet in de nieuwe richtlijn. De mate waarin materialen los te maken zijn wordt kwantificeerbaar gemaakt met behulp van een index. Daarnaast kunnen een materialenpaspoort van het gebouw en productspecifieke milieudata (LCA) als optionele criteria-eisen aan de BREEAM-ambitie worden toegevoegd. Verder bevat de 2020-richtlijn een aanscherping van de criteria op het gebied van stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase en is monitoring van de stikstofuitstoot op de bouwplaats een nieuw toegevoegde criterium-eis.

Wilt u meer weten over wat de nieuwe richtlijn inhoudt of hoe u uw project kunt certificeren volgens deze richtlijn? Neem dan vrijblijvend contact op, onze adviseurs staan u graag te woord.