BREEAM-NL In-Use: wat levert het op voor de gebruiker

Op 16 september 2013 heeft Techniplan, in samenwerking met de ANWB, een discussiebijeenkomst  gehouden. Daarbij is men met elkaar in gesprek geweest over de (meer)waarde van BREEAM-NL In-Use in relatie tot huisvestingskosten en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In hoeverre sluit het keurmerk BREEAM-NL In-Use aan bij de behoefte van de gebruiker? Hoe krijg je de gebruiker mee tot certificeren?  Deze discussie heeft geleid tot een aantal aanbevelingen aan de DGBC.

Download hier de sheets van de presentatie en de aanbevelingen.