Beleid voor bodemenergiesystemen voor Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil een klimaatneutraal en klimaatbestendig Tilburg bereiken door meer duurzame energie te produceren en minder energie te gebruiken.

Deze ambitie moet worden vertaald naar concrete plannen die technisch, economisch en organisatorisch realistisch en haalbaar zijn.

De grond in Tilburg is erg geschikt voor bodemenergie. Bodemenergie is duurzaam en kan helpen om de energievoorziening van gebouwen gasloos te maken

Daarom wordt een beleid ontwikkeld voor de bodemenergiesystemen binnen het eigen vastgoed. Wij helpen de gemeente door het opstellen van een strategisch beleidsadvies bodemenergie.