Duurzaamheid & Innovatie | Gezondheid (WELL)

De uitdaging van het nieuwe normaal is: ‘hoe blijven we gezond?’. Gelukkig maar dat in de gebouwen waar u woont en werkt, het gebouw uw gezondheid kan helpen bewaken. Hoe dit werkt? Door het inzetten van een combinatie van systemen en strategieën die moeten zorgen voor een veerkrachtig, herstellend en comfortabel gebouw waar gebruikers gezond en prettig kunnen wonen en werken. We hebben het hier over een ‘WELL’ gebouw. Gecerticifeerd of niet, bij een gebouw ontworpen volgens de WELL Building Standard staat de gezondheid en welzijn van mensen centraal. Aspecten zoals lucht, water, voeding, licht, comfort en beweging spelen hierbij een rol.

Door onze ervaring en kennis op het gebied van een integraal benaderen van gebouwen, zijn we in staat om de eisen uit de WELL Building Standard te vertalen in klantgerichte oplossingen voor zoals nieuwbouw als bestaande bouw. Via onze WELL-gecertificeerde mensen kunnen we u als opdrachtgever volledig ontzorgen als er een gecertificeerd WELL gebouw wordt nagestreefd (nieuwbouw). Op het gebied van ventilatie, sanitair en (smart) besturing in een gebouw of ontwerp kan een inschatting worden gemaakt van de risico’s in bestaande bouw of renovatie. Het (her)kennen van de risico’s en deze vertalen naar oplossingen is onze meerwaarde voor een gezond en comfortabel gebouw.

Certificering
Certificering van gezonde gebouwen vergt dat er maatregelen moeten worden getroffen en dat er metingen moeten worden gedaan. Ook moet er coördinatie op het verkrijgen van bewijslast plaatvinden waarna na beoordeling van stukken en meetresultaten door een onafhankelijk partij een certificaat kan worden afgegeven. Techniplan kan hierin een centrale rol spelen als WELL professional (WELL AP) of adviseur (zie Organogram).
Onze dienstverlening kort samengevat:

  • Coördineren en faciliteren van het certificeringstraject;
  • Leveren van een deel van de bewijslast;
  • Advies over fysieke maatregelen die moeten worden getroffen;
  • Eventueel analyse van de risicofactoren op COVID-19 op locatie.

 

Meer weten over WELL Certificering? zie https://www.wellcertified.com/

De WELL Building Standard heeft een aantal strategieën opgesteld die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Lees hier het artikel Strategies from Well Covid19-v2.