Duurzaamheid & Innovatie | Gebouwontwikkeling en revitalisatie

Aan de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en het revitaliseren van bestaande gebouwen zijn de begrippen thermisch comfort en energieprestatie of wel duurzaamheid onlosmakelijk verbonden. In de ontwikkeling van nieuwe gebouwen wordt in de ontwerpen een optimaal verband gezocht tussen de bouw en regelgeving en de wensen van de opdrachtgever in relatie tot comfort en energieprestatie. Hierbij staat praktische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid hoog in het vaandel.

Voor bestaande bouw geldt dat er al sprake is van een gebouw en een installatie waarbij door een energetische opwaardering, het gebouw (weer) dient te voldoen aan de hedendaagse eisen en wensen van energieprestatie en thermisch comfort. Betere energieprestatie van een gebouw, ligt in de reductie van de energievraag. In een bestaand pand heeft men te maken met een reeds bestaande energieverbruik op basis van de gebouwschil, het gebruik en de bestaande installatie. En in een nieuwbouw gebouw heeft men te maken met het ontwerp van de gebouwschil en het beoogde gebruik.

Middels een inventarisatie dient inzage te worden verkregen in het huidige of verwachte energieverbruik. Dit resulteert niet alleen in een hoog financieel rendement, maar sluit ook aan bij de grondbeginselen van duurzaamheid, namelijk de Trias Energetica.

Techniplan Adviseurs kan vanuit haar ruime ervaring op het gebied van installatie- en duurzaamheidsadvies u van dienst zijn door het geven van hoogwaardig advies voor toe te passen energiebesparende maatregelen. Hierbij worden effectiviteit en economische haalbaarheid continu in ogenschouw genomen en in het geval van bestaande gebouwen gekeken naar natuurlijke vervangingsmomenten zodat onderhoud en energiebesparing geruisloos in elkaar overvloeien. Op deze wijze ontstaat er een duurzaam gebouw, met een goede verhouding tussen comfort, energieprestatie en economie.