Duurzaamheid & Innovatie | Gebied en infrastructuur

Bij de ontwikkeling van een gebied kan in een vroeg stadium duurzaamheid al een rol spelen. Door in een voortraject al na te denken over de inzet van de omgeving, de inrichting van het gebied en de samenstelling van de functies kan op het gebied van duurzaamheid al een grote stap worden gemaakt.

Door de steeds strengere eisen van energieprestaties van gebouwen is het steeds belangrijker om alle beschikbare factoren te gebruiken. Door ontwikkelingen binnen een gebied te laten samenwerken en de omgeving een integraal onderdeel te maken van het ontwerp, kan een hoogwaardige omgeving ontstaan.

Door in een vroeg stadium de ambitie voor het gebied uit te spreken, wordt de haalbaarheid van deze ambitie vergroot doordat een integrale aanpak mogelijk blijft en er economisch draagvlak kan worden gecreëerd.

Techniplan Adviseurs kan u gedurende het gehele proces binnen uw gebiedsontwikkeling helpen met het opstellen van een gezamenlijke ambitie tot het bieden van strategisch en organisatorisch advies in het complexe spinnenweb van techniek, financiën, beleid, organisatie en juridische vraagstukken. Het doel is om een integrale ontwikkeling en realisatie van het gebied en duurzaamheid te ontwikkelen.

Citymaker ®

Om een gebiedsontwikkeling nog efficiënter te maken en niet alleen energie en milieu aspecten een integraal onderdeel te laten zijn, heeft Techniplan Adviseurs samen met vijf andere partners de Citymakergroep opgericht. Dit is een rekenprogramma voor gebiedsontwikkelingen waarbij de optimale synergie is gemaakt tussen de invulling van het plangebied wonen, werken, parkeren, energie, financiën, afval, water en bewoners.

Voor meer informatie ga naar: www.Citymaker.nl of neem contact op met Dick van der Kooij.