Duurzaamheid & Innovatie | Exploitatieadvies

Hoe hoog zijn de onderhouds- en energiekosten van mijn gebouw? En hoe verhouden deze zich ten opzichte van andere gebouwen? Hoe kan ik deze verlagen en wat zijn daarvan de kosten? Is mijn bestaande onderhoudscontract nog wel van deze tijd en kan ik ervan af? Dit zijn vragen waar gebouweigenaren en gebruikers tegen aan lopen en waarbij Techniplan Adviseurs u kan helpen. Onder exploitatiemanagement verstaan wij het organiseren, beheren, controleren en optimaliseren van de exploitatielasten van gebouwen en installaties. Vanuit de groep exploitatiemanagement focust Techniplan Adviseurs zich voornamelijk op de vaste en variabele energie- en  onderhoudskosten. Zo houden wij ons bezig met het organiseren of uitbesteden, controleren en beoordelen van prestatiegericht onderhoud en energiebeheer.

Onze belangrijkste diensten op het gebied van exploitatiemanagement zijn:

  • Uitbesteden van onderhoud en beheer van WKO-installaties
  • Energiemonitoring WKO-installaties
  • Second opinions goede werkingen (rendement) WKO installaties
  • Advies energietarieven

Meer informatie over exploitatiemanagement kunt u vinden in onze Bureaupresentatie exploitatiemanagement.

Gecertificeerd adviseur voor het ontwerp en beheer van WKO-systemen

Techniplan Adviseurs is voor het ontwerp en beheer van WKO installaties tevens in het bezit van het verplichte certificaat volgens de kwaliteitscriteria van de BRL6000-21 richtlijn. U bent als opdrachtgever namelijk vanaf 1 oktober 2014 verantwoordelijk om te toetsen of de partij waarmee u een contract aangaat, of bent aangegaan, erkend is. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn mogen geen (advies bij) ontwerp/exploitatie uitvoeren. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande (lopende) contracten. De certificaten van de certificerende instantie DEKRA zijn hier te bekijken.