Duurzaamheid & Innovatie

Een regulier advies- en ingenieursbureau past vooral bestaande kennis toe. Techniplan Adviseurs ontwikkelt daarnaast ook nieuwe kennis. Dat doen we zelfstandig, maar ook samen met kennisinstituten en andere adviesbureaus. En altijd met een scherp oog voor de praktijk.

Hoe kan het gebruik van energie en grondstoffen zoveel mogelijk worden beperkt, welke duurzame alternatieven zijn er voor vervuilende oplossingen en áls er fossiele energie nodig is, hoe kan dat dan zo schoon mogelijk? Dat zijn de drie belangrijkste onderzoeksvragen.

Kennisontwikkeling vindt ook binnen projecten plaats, maar nooit voor rekening van de klant. Techniplan Adviseurs investeert ieder jaar een fors deel van de winst in nieuwe, duurzame concepten, ideeën en systemen – praktisch, maakbaar en vooral betaalbaar.

 

Duurzaamheid & Innovatie | Gebied en infrastructuur

Gebied en infrastructuur

Bij de ontwikkeling van een gebied kan in een vroeg stadium duurzaamheid al een rol spelen. Door in een voortraject al na te denken over de inzet van de omgeving, de inrichting van het gebied en de samenstelling van de functies kan op het gebied van duurzaamheid al een grote stap worden gemaakt. Door de steeds strengere eisen aan energieprestaties van gebouwen is het steeds belangrijker om alle beschikbare factoren te gebruiken…….

Gebied en infrastructuur
Duurzaamheid & Innovatie | Gebouwontwikkeling en revitalisatie

Gebouwontwikkeling en revitalisatie

Aan de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en het revitaliseren van bestaande gebouwen zijn de begrippen thermische comfort en energieprestatie of wel duurzaamheid onlosmakkelijk verbonden. In de ontwikkeling van nieuwe gebouwen wordt in de ontwerpen een optimaal verband gezocht tussen de bouw en regelgeving en de wensen van de opdrachtgever in relatie tot comfort en energieprestatie. Waarbij praktische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid hoog in het vaandel staan……..

Gebouwontwikkeling en revitalisatie
Duurzaamheid & Innovatie | Labels en certificering

Labels en certificering

De behoefte aan duurzame gebouwen in de markt is groot. Om de mate van duurzaamheid van een gebouw te kunnen beoordelen of te vergelijken, zijn verschillende methoden beschikbaar. Afhankelijk van de gehanteerde methode resulteert de toetsing van een gebouw in een label, certificaat of eindscore. De werkwijze van een methode, de invloed hiervan op het ontwerpproces en de marktwaarde van een label of certificaat voor ontwikkelaars, beleggers en gebruikers verschillen sterk per methode……

Labels en certificering
Duurzaamheid & Innovatie | Exploitatieadvies

Exploitatieadvies

Een lagere energierekening, betere werkprestaties en een beter binnenmilieu? Het is haalbaar met prestatiegericht exploitatiemanagement. Door meetbare prestatie-eisen (KPI’s) af te spreken met de onderhoudspartij zal het onderhoud en beheer slim, innovatief en met hoge kwaliteit uitgevoerd worden…..

Exploitatieadvies
Duurzaamheid & Innovatie | Gezondheid (WELL)

Gezondheid (WELL)

De uitdaging van het nieuwe normaal is: ‘hoe blijven we gezond?’. Gelukkig maar dat in de gebouwen waar u woont en werkt, het gebouw uw gezondheid kan helpen bewaken. Hoe dit werkt? Door het inzetten van een combinatie van systemen en strategieën die moeten zorgen voor een veerkrachtig, herstellend en comfortabel gebouw waar gebruikers gezond en prettig kunnen wonen en werken. We hebben het hier over een ‘WELL’ gebouw. Gecerticifeerd of niet, bij een gebouw ontworpen volgens de WELL Building Standard staat de gezondheid en welzijn van mensen centraal. Aspecten zoals lucht, water, voeding, licht, comfort en beweging spelen hierbij een rol…

Gezondheid (WELL)